Samen staan we voor een werkelijk ongekende situatie. De wereldwijde pandemie van het coronavirus treft al onze gezinnen, onze bedrijven, onze gemeenschappen en onze manier van leven. Binnen deze tijden wilden we graag contact met jullie opnemen en jullie informeren over hoe we de situatie aanpakken.

Cronos aan de Leie volgt de veranderende situatie van de uitbraak van het corona virus (COVID-19) op de voet. We werken mee aan het maximaal vertragen van de corona-verspreiding en nemen alle nodige maatregelen. Daarnaast doen we er alles aan om onze dienstverlening te garanderen en zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We beseffen dat IT een belangrijke rol speelt in de huidige context en willen onze klanten dan ook blijvend 100% ondersteunen.

Projecten & Interventies

Onze klanten hebben nu meer dan ooit nood aan een goed werkende applicaties en bijhorende IT-omgeving. We willen hen daar blijvend maximaal in ondersteunen. We willen alle interventies voor klanten dan ook laten doorgaan, maar we streven ernaar dat zoveel mogelijk remote te doen. Heel wat taken kunnen perfect van thuis uit gebeuren. Met een zelfde service- en kwaliteitsniveau zoals je van ons gewoon bent.

De bestaande communicatie- en feedbacklijnen worden door onze tools (zoals Teams, SharePoint, Hangouts, Google Drive, Jira, AzureDevops, Github, Citrix enz.) en werkmethodes (daily standups, online demo’s, remote UX workshops… ) opgevangen en ondersteund. Deze zetten we dan ook optimaal in. We onboarden uw mensen, indien zij hier nog niet mee vertrouwd zijn, ook snel op deze tools en technieken. Onze projecten lopen door zoals voorheen.

Gaat het om werk dat absoluut ter plaatse moet uitgevoerd worden, dan komen onze medewerkers, in onderling overleg, langs en nemen ze alle geldende preventie-afspraken in acht (handen ontsmetten bij aankomst, geen handen geven, afstand houden tijdens de meetings, hoest- en nieshygiëne respecteren). Bij elk klantenbezoek -en interventie informeren onze medewerkers zelf of er bepaalde extra richtlijnen zijn, en volgen die strikt op.

Vergaderingen

We schakelen zoveel mogelijk over op video meetings met behulp van MS Teams, maar we willen fysieke vergaderingen niet verbieden. We streven ernaar de contacten tijdens die fysieke vergaderingen veilig te houden. Daarom krijgt elk vergaderlokaal een maximum bezetting toegewezen en zijn ook strikte omgangsvormen van toepassing.

Opleidingen

Voor de opleidingen die in onze kantoren doorgaan gelden dezelfde richtlijnen als voor de vergaderingen. We bekijken of het haalbaar is om de opleiding om te vormen naar een online opleiding. Als dat niet wenselijk is, dan laten we ze doorgaan mits het respecteren van alle richtlijnen voor de vergaderingen. Om de risico’s te beperken, kunnen bepaalde opleidingen verplaatst worden naar latere datum. We nemen hierover contact op om dit case by case persoonlijk te bespreken. Voor opleidingen bij klanten ter plaatse volgen we uiteraard de richtlijnen van onze klanten.

Solidariteit & Creativiteit

Met bovenstaande maatregelen hopen we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken met behoud van een optimale dienstverlening voor onze klanten. We beseffen dat de huidige situatie zeer uitzonderlijk is.Solidariteit en creativiteit zullen meer dan ooit noodzakelijk zijn om deze kritische periode zo goed mogelijk door te komen. We doen dat (uiteraard) binnen het kader van de overheidsrichtlijnen. Zo komen we deze situatie samen te boven!

Hebben jullie vragen hierover of zoeken jullie bijkomende ondersteuning dan staan we jullie graag bij. Neem gerust contact met ons op. arrow-right-long

We wensen iedereen de komende weken het allerbeste toe.

Het Cronos aan de Leie Team