Wie het scheppingsverhaal van Sweet Mustard kent, weet dat dit dochterbedrijf van Cronos aan de Leie het licht zag als joint venture met mateco. We spreken met Didier Dhaenens, CIO bij mateco – in België actief als TVH Equipment – over hoe hij hun digitale transformatie en de samenwerking met Cronos aan de Leie ervaart.

8 vragen aan CIO Didier Dhaenens

1. Wat was de aanleiding voor jullie digitaal transformatietraject?

Didier: “Om onze digitale mogelijkheden ten volle te benutten, is een digitale transformatie gewoonweg noodzakelijk. We willen digitaal versnellen om meerwaarde te creëren in omzet, talent aan te trekken via technologische innovaties, om kosten te besparen en meer. Daarvoor gaan we end-to-end aan de slag met technologie. Concreet gaat het dan over slimmer gebruikmaken van data, meer inzetten op e-commerce en het bouwen van schaalbare, moderne applicaties voor medewerkers. Om daarin te slagen hadden we op korte termijn extra technische expertise nodig, en zo zijn we bij Cronos aan de Leie en Sweet Mustard terechtgekomen."

2. Wat zijn de belangrijkste lessen die je geleerd hebt uit jullie digitale transformatie?

Didier: “Die zijn er op verschillende vlakken. Eerst en vooral op menselijk vlak: het is belangrijk dat je je talent goed laat onboarden en laat omringen door experts. Ook moet iedereen kunnen bijleren en de tijd krijgen om te herbronnen wanneer nodig. We geloven in multidisciplinair werken, daarom laten we onze mensen roteren tussen de verschillende teams. Iedereen moet mee zijn in ons verhaal, want dat geeft een positieve dynamiek.

Verder geloof ik in het aligneren van je processen. We willen elke dag beter doen, maar willen dat niet overhaast doen. Je moet eerst standaardiseren vooraleer je automatiseert. Daarbij is het belangrijk dat je als team beslissingen maakt die gedragen worden, in plaats van dat één persoon de verschillende stappen vastlegt.

“Ik geloof meer dan ooit in experimenteren. Ons motto is first try it, then build it.”

Daarnaast hebben we geleerd dat je moet durven innoveren. Mijn tip voor concullega’s? Ga ervoor en werk agile. We hebben ambitieuze en risicovolle – zij het berekende – keuzes gemaakt, maar dat levert nu op. De visie die we aan de start hebben vastgelegd, is nu waarheid.

Gaandeweg werd het nogmaals duidelijk dat we de kracht van data nooit mogen onderschatten. The power is in the data, want daarop baseren we de keuzes die we maken. Applicaties kunnen veranderen doorheen de jaren, maar de verzamelde data is én blijft een goudmijn, en dat over de verschillende landen, vestigingen en machines heen. Met data maak je gewoonweg slimmere keuzes.

DSC03356

Als laatste geloof ik meer dan ooit in experimenteren. Probeer niet te bewijzen dat technologie werkt, maar ga op zoek naar een oplossing voor een businessprobleem. Werk niet vanuit je ivoren toren, maar ga samen met je medewerkers op zoek naar de geschikte oplossing en betrek de partijen waar je iets voor ontwikkelt. Visie en strategie zijn belangrijk, maar je mag je er niet in verliezen. Ons motto is first try it, then build it.”


3. Hoe blijf je mee met wat beweegt? Hoe bepaal je wat relevant is en wat niet?

Didier: “Via externe kanalen, maar ook via dit partnership. Je moet sowieso continu bijscholen. Het CIO’s aan de Leie-netwerkevent speelt daar alvast een rol in: daar kunnen we ervaring delen met collega’s uit totaal andere sectoren en inspiratie opdoen over hoe bepaalde obstakels elders worden aangepakt, en dat in een losse sfeer. Onze dynamische samenwerking met Cronos aan de Leie is eveneens een continue inspiratiebron.”

4. Hoe zorg je ervoor dat ook je teams blijven bijleren?

Didier: “Het IT-team bij mateco zit zo verweven met het team van Sweet Mustard dat ze elkaar inspireren. Daarnaast proberen we niet te veel vooraf uitgetekende paden vast te leggen, maar de keuze net te leggen bij de werknemers zelf. We moedigen ze aan om bij te leren. Soms is het wel belangrijk om bepaalde zaken top-down vast te leggen, zoals alles wat met security te maken heeft. Op die manier zorgen we ervoor dat al onze medewerkers dezelfde skills en kennis bezitten, bijvoorbeeld als het gaat om secure coding. Iedereen begint dan vanaf dezelfde basis, en dat is een meerwaarde voor ons team.”

I Stock 1426547978 modified 90527662 26fd 4636 82ad 2d6c373f791c

5. Welke trends zie je opkomen die een invloed kunnen hebben op wat jullie doen?

Didier: “Generative Pre-trained Transformers (GPT’s) zijn momenteel super hyped, maar we moeten zo’n trend telkens in het juiste kader plaatsen. Zo'n GPT zorgt wel voor gigantische productiviteitswinst door exponentiële technologische verbeteringen: in plaats van op een blanco blad te beginnen, kan je beginnen met een degelijke basis. Maar daarvoor is het belangrijk dat je er goed of slim mee omgaat. Dankzij zo’n technologische vooruitgang kunnen we mensen laten omscholen naar andere, minder repetitieve jobs. Eigenlijk is de achterliggende data de echte trend, want data is wat de AI van power voorziet. En het is niet vanzelfsprekend om met al die data om te gaan.

Verder blijft security & ransomware zeer relevant, ondanks de geminderde media-aandacht. Daarom geloven we er voor de volle 100% in dat we meer moeten inzetten op security, aangezien je continu het risico loopt om je business plots te ‘verliezen’.

Als je gelooft in een bepaalde trend en begrijpt hoe het jouw business kan helpen, dan is het belangrijk om je kans te wagen en ermee aan de slag te gaan.

Over het algemeen proberen we aandachtig te zijn voor opkomende trends. Andere trends, zoals de Metaverse, blockchain en NFT’s, zijn voor mij eerder hypes dan echte oplossingen. In Cronos aan de Leie hebben we trouwens ook een partner die de vinger aan de knip houdt. Ze houden de new kids on the block in de gaten en kijken of je als organisatie mee moet evolueren. En ook als wij vragen naar een specifieke nieuwe technologie, kunnen ze dat aftoetsen met hun inhouse kennis. Dankzij hun grote netwerk horen, zien en leren ze enorm veel over trends, evoluties en nieuwe technologieën.

Voor nieuwe trends geldt ook gewoon IT is (part of) the business’. Er is een constante wisselwerking nodig tussen IT en strategy om businessproblemen op te lossen. Je moet verder kijken dan ‘management bepaalt de vereisten, IT bouwt de software’.”

6. Hoe is je rol als CIO geëvolueerd?

Didier: “Ik merk dat de rol van CIO over het algemeen geëvolueerd is. Vroeger werd IT gezien als een kostenpost: je had het nodig voor de business, maar ze werden niet betrokken bij het management van een bedrijf. Nu zit de CIO gewoonlijk in de raad van bestuur, want technologie wordt nu wél gezien als een sleutel voor de business. IT betrekken op C-level biedt opportuniteiten. Daarbij hangt alles aan elkaar vast, dus je kan IT niet meer loskoppelen van de andere business units. Daarom heb je binnen een bedrijf één visie nodig op technologie. There is no digital strategy, there’s only business strategy in a digital world.”

Didier Dhaenens 01 BEW

7. Welke tips zou je geven aan een startende CIO?

Didier: “Manage your own agenda well. Focus niet alleen op de technologie en de dagdagelijkse zaken, maar blijf ook gefocust op de bredere business: de strategie, trends, continuous learning ... Verlies jezelf niet in e-mails en meetings, maar kijk naar de toekomst. Je succes op lange termijn hangt voor een groot deel af van de beslissingen die je neemt binnen je digitale transformatie.”

8. Wat zijn de geheimen voor een goede adoptie bij een grote transformatie?

Didier: “We spreken in ons geval niet echt van adoptie, maar van een cutover (een volledige omslag, nvdr.). Het oude systeem hebben we laten vallen, dus er moet aanvaarding en training in het nieuwe systeem komen. De prioriteiten worden wel bepaald door de Country Managers: zij beslissen samen waar we naartoe gaan, zowel proces- als productmatig. Ze bepalen dus mee hoe de business gerund wordt, waardoor ze zich makkelijker achter het nieuwe systeem scharen.

De vrijheid die we onze medewerkers willen geven om hun eigen succes te maken, dat is een van de voordelen van intern ondernemerschap. Het nadeel is dan weer dat je elke stakeholder moet overtuigen van de meerwaarde van een digitale transformatie. Eens ze overtuigd zijn, gaan ze wel volop mee in het traject. Het idee dat je een succesvol traject zal hebben omdat je als organisatie top-down zaken oplegt, is verkeerd. Bij ons is het wel duidelijk of onze mensen mee zijn of niet.

Bij mateco zijn we heel snel gegroeid door acquisities. Het IT-landschap verschilt daardoor enorm tussen de divisies in de verschillende landen. Sommige afdelingen staan te springen om hun oude, instabiele IT-landschap om te schakelen, in andere landen staan ze verder en is er soms wat weerstand. We proberen om zaken samen te brengen, zoals data en processen op groepsniveau. We leren van elkaar en worden daardoor ook als groep beter. Dat leerproces blijft constant lopen.”

Een partner voor uw digitale transformatie

Cronos aan de Leie staat ambitieuze bedrijven bij met hun digitale transformatie: als klankbord, sparringpartner, technische expert, helpende handen en zoveel meer. Vertel ons over uw uitdagingen, wij denken met u mee.

Neem contact op arrow-right-long