Meer dan een hype...

Waarom is digitale transformatie cruciaal?

Digitale transformatieprogramma's zijn een van de belangrijkste redenen waarom jullie contact met ons opnemen. Traditionele bedrijven voelen de druk om hun bedrijfsmodellen te herbekijken en actief in te zetten op digital business transformation.

Dit betekent dat je organisatie in zijn geheel zal en moet evolueren. Dit laat zich bijvoorbeeld sterk voelen in communicatie met, naar en voor klanten.

Maar evenzeer in hoe je je middelen inzet, hoe je rekruteert enz... (digital transformation management).

En er is meer...


Meer weten over digitale transformatie arrow-right-long

Digitale transformatie is meer dan digitaliseren

Laat ons beginnen met een misvatting de wereld uit te helpen… digitalisering is geen synoniem voor digitale transformatie.

Integendeel.

Een digitale transformatie gaat veel verder. Immers, bij digitaliseren blijven de bedrijfsprocessen nog steeds grotendeels dezelfde. Echt inzetten op de digitale transformatie betekent digitalisering ook inzetten om groei te stimuleren en nieuwe bedrijfsmodellen (te durven) ontwikkelen. Dit overstijgt wat we traditioneel koppelen aan digitaal en technologie…

Vanuit onze projecten met klanten en door nauwgezet de markten en trends in het oog te houden zien we dat bedrijfsleiders de realiteit van de digitale transformatie meer en meer omarmen. Digitaal wordt niet langer beschouwd als iets dat gewoon leuk is om te doen of hebben. Meer zelfs, het feit dat een ‘digitaal eerst’ benadering de sleutel is naar het toekomstbestendig maken van de organisatie wordt gemeengoed.

We delen alvast graag enkele van onze inzichten met jullie...

Man met headset
Reflectie licht plafond

Wat is digitale transformatie nu juist?

Het is belangrijk stil te staan bij het onderscheid tussen digitisatie, digitalisatie en digitale transformatie. Een goed begrip van deze helpt in het maken van de juiste beslissing op het juiste moment. Zo spreken wij dus eigenlijk niet van digital transformation services of digital transformation solutions. Dit zou te beperkend zijn...

Digitisation

Digitisatie betekent analoge elementen digitaal maken. (van papier naar digitaal)

Digitalisation

Digitalisatie staat voor digitale technologieën gebruiken om bedrijfsmodellen te verbeteren en/of te vernieuwen.

Digital Transformation

Digitale Transformatie. Helpen om van de verandering een sleutelcompetentie maken in de organisatie. Actief op zoek gaan naar nieuwe bedrijfsmodellen met digitale technologieën in de kern.

Groei in digitale maturiteit en de vier niveaus van digitale bedrijfsmaturiteit:

Digitale Maturiteitsniveaus

Post-its met schema

Digitaal actieve bedrijven

die voornamelijk op zoek gaan naar transactionele oplossingen. Ze maken gebruik van digitale technologieën in de periferie van hun kernactiviteiten om zo betere resultaten te behalen.

Digitaal geëngageerde bedrijven

zetten diep in op overkoepelende digitale oplossingen en processen. Welke de verschillende departementen overstijgen. Er wordt actief gezocht naar inzichten uit analytics en proces automatisatie. Dit met het doel om de cruciale (kritische) informatie en ruimte te creëren voor strategische beslissingen.

Digitaal competitieve bedrijven

nemen dit nog een stap verder. De digitale oplossingen en processen worden niet alleen ingezet om de korte termijn resultaten te boosten maar streven naar het voorspellen van nieuwe noden. Het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie wordt duidelijk en zo kan men concrete en tastbare acties nemen. Artificiële intelligentie speelt hier een prominente rol. Versneld inzicht krijgen in de benodigde verandering en de mogelijkheden om hier op in te spelen zorgt voor nieuwe waardestromen.

Digitaal mature bedrijven

zijn zeldzaam, ze bieden hun klanten een kanaal agnostische persoonlijke ervaring overheen hun gehele aanbod. Ongeacht dit producten of diensten betreft. Technologie, data en artificiële intelligentie werken hier hand in hand om met continue groeiende inzichten groei te realiseren. Omgaan en inspelen op verandering wordt hier 'geautomatiseerd'.

Digitale maturiteit is geen doelstelling op zich...

Sectoren en Digital Transformation

Een digitaal matuur bedrijf worden is nooit een doelstelling op zich. Ongeacht in welke sector je bedrijf actief is. Voorbeelden van sectoren waar digitalisering en digital transformation relevant zijn:

  • Manufacturing (Industrie)
  • Retail (B2C & B2B)
  • Banking & Financial services
  • Healthcare
  • Sales & Marketing
  • Utilities
  • Consulting services
  • enz.

Inzicht krijgen in maturiteitsniveaus is nuttig om richting te hebben en te krijgen naargelang je organisatie verder groeit in functie van de bedrijfsdoelstellingen. Een hoger maturiteitsniveau verhoogt significant de kansen op hogere, snellere en betere waardecreatie.

Dit voor alle stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie.

Je wil graag dieper ingaan op digitale maturiteit? arrow-right-long
Hoe begin je aan digitale transformatie...

Wat kan Cronos aan de Leie betekenen op vlak van digital transformation?

Een duidelijke Visie

Digitaal de kern van je organisatie maken, en al de verandering die daar bij hoort, is niet evident. Aanvaarden dat de traditionele business, zoals je die vandaag kent er morgen helemaal anders kan en zal uitzien is de eerste stap naar toekomstbestendigheid.

Dit betekent niet dat je je bestaande business overboord moet gooien. Eerder het tegenovergestelde, we willen daar de continuïteit op bestendigen en die zo lang mogelijk zo winstgevend mogelijk houden. Desalniettemin, aanvaarden dat de traditionele business, zoals je die vandaag kent er morgen helemaal anders kan en zal uitzien is de eerste stap naar toekomstbestendigheid.

Eerst digitaliseren en zo inzetten op je bestaande business om die zo efficient en effectief mogelijk te laten lopen maakt ruimte voor de ‘eigenlijke’ digitale transformatie. We gaan dus op zoek naar dié digitale ‘drivers’ die de traditionele modellen het meest impacteren.

We willen het ook zo pragmatisch mogelijk houden en ons niet gaan ‘verliezen’ in al te veel dure management taal. We moeten vooral doen… Maar dit betekent niet dat we in het wilde weg moeten gaan proberen. Digitaal en Technologie moet evolueren van een ‘aparte’ competentie, silo of departement naar iets wat overkoepelend in elk vakgebied van een onderneming aanwezig kan en moet zijn.

Maar hoe geraak je daar?

Door rekening te houden met vier pijlers en daar de gepaste aanpak op toe te passen… en te werken naar outcomes… kleine winsten… in plaats van milestones in een grootschalig transformatieplan. Immers, elke outcome brengt waarde (Return on Transformation en Return on Innovation) die de organisatie verder van de nodige brandstof voorziet om verder door te gaan in de digital transformation.

Contacteer ons om het over jouw digitale transformatie te hebben. arrow-right-long

Een Pragmatische Aanpak

Pragmatiek komt voor ons op de eerste plaats. Het inzetten van de juiste aanpak (methodologie - tools - technologie - enz.) op basis van de waarde die het kan/zal realiseren en afstappen van het idee dat er ‘one size fits all’ is. We werken altijd naar resultaat. Daarom denken we in termen van ‘outcomes’ in plaats van milestones… Steeds verder bouwend op ‘kleine’ successen. Die elk op zich ruimte creëren voor verdere (versnelde) transformatie. Het komt erop aan te beginnen en deze waardecreatie in gang te trekken…

We geloven dus niet in het steeds inzetten op sequentiele meerjaren transformatieprogramma(’s) met een interne focus. Die brengen duidelijk niet langer de gewenste resultaten. We realiseren steeds betere resultaten vanuit een waarde gedreven aanpak. In die aanpak willen we bovendien ook flexibel en adaptief kunnen omgaan met verandering, zodat we niet alleen ageren wanneer verandering zich manifesteert maar hier ook op kunnen anticiperen. Bovendien moeten we ook kunnen omgaan met constant veranderende gebruikersverwachtingen uit het oog te verliezen.

Hoe bepalen we dan de juiste aanpak… door rekening te houden met welk type bekwaamheden in de organisatie er geambieerd worden…

We zien in elke organisatie (ongeacht de industrie en activiteiten) drie soorten van bekwaamheden.

Contacteer ons om meer te weten over de type bekwaamheden in je organisatie. arrow-right-long

De beste digitale transformatie begint met een goed gesprek.

We begrijpen dat we hier niet altijd alle vragen beantwoorden en soms zelfs nog meer vragen naar boven doen komen. We geloven sterk in persoonlijk contact om de juiste vragen te stellen én advies & oplossingen vorm te geven, dus nodigen we je graag uit voor een boeiend gesprek over de digitale transformatie.

Tot binnenkort!

Teammeeting pc en koffie
Handen op boom
Digitaal transformeren doen we altijd samen...

Klanten in beweging waar we trots op zijn.