Klantrelaties

Waar je absoluut niet naast kan kijken, is het feit dat digitalisering ervoor zorgt dat de gebruikerservaring centraal staat tussen jullie en jullie klanten. Of het nu gaat over een product of een dienst, de beleving van klanten wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit en samenhang van jullie fysieke en digitale oplossingen.

Klanten verwachten van ‘hun’ bedrijven een gepersonaliseerd engagement, vlekkeloze levering, een 24 op 7 persoonlijke bereikbaarheid, gepaste ondersteuning (voor, tijdens en na) en dienstverlening overheen zowel de fysieke als de digitale kanalen. Denk hierbij niet alleen in termen van je 'externe' klanten maar evenzeer aan je interne klanten (talent). Dit geldt zowel in de context van B2B als in B2C. Overheen alle industrieën en dit op een globale schaal.

Merken staan of vallen meer dan ooit met een kwalitatieve digitale dienstverlening. Het centraal stellen van je klant en zijn beleving is de enige manier om echt toekomstbestendig te zijn en te blijven.

Neem de juiste stappen om je klantenrelaties te versterken. arrow-right-long
Teamfoto

Talent

Naarmate de digitale maturiteit in onze samenleving groeit en machines, robots en automatisatie en artificiële intelligentie meer ruimte innemen in de bedrijfsvoering van een bedrijf, zal de rol van mensen veranderen.

Er zullen veel nieuwe banen worden gecreëerd voor mensen om uitgebreide en geautomatiseerde processen te ontwerpen en deze continu te verbeteren. In de loop van de tijd verwachten we een verschuiving van door mensen beheerde processen naar door mensen ontworpen en gecontroleerde processen.

Dit zal zonder twijfel zijn implicaties hebben op hoe we naar talent en onze organisatie(s) kijken. Denk bijvoorbeeld aan een andere manier van aantrekken, vormen en behouden van talent, een andere definitie van talent en de shift van de manier waarop we talent scholen, omscholen en herscholen...

Vind - vorm - behoud het juiste talent in je organisatie. arrow-right-long

Data

Over de vier digitale maturiteitsniveaus heen is er een voorname rol weggelegd voor data. Data is het hart van je concurrentieel voordeel. Zowel vandaag als morgen. Het volle potentieel halen uit je data en die breed kunnen inzetten is essentieel.

Dit betekent niet alleen investeren in het kunnen verzamelen en beheren van gegevens.Maar evenzeer voldoende aandacht hebben voor de bescherming van die data.

Bedrijven zullen moeten bepalen waar en wanneer die data het meest waarde kunnen creëren. Dit betekent ook gegevens beoordelen, analyseren en omzetten in daden. Waar de gerealiseerde resultaten gevolgd worden en er ingezet wordt op continue leren.

Het steeds sneller kunnen leren uit data stelt ons in staat om sneller, betere beslissingen te nemen en meer waarde te creëren. Hier speelt digitale technologie een cruciale rol in.

Tijd om aan de slag te gaan met data. arrow-right-long
Nachtfoto gebouwen

Operations

Binnen operaties zien we een steeds nauwere samenwerking tussen 'machines' en mensen. Hoe verder we gaan in het digitaliseren en automatiseren van processen hoe sterker dit tot uiting komt. Naarmate de machine en Artificiële Intelligentie meer en meer toegepast worden op de dagdagelijkse operaties hoe duidelijker het wordt dat er een shift in de rolverdeling van taken komt. Maar evenzeer dat deze shift voor resultaat zorgt.

Machines kunnen in toenemende mate wat mensen kunnen. Zowel voelen (sensoren), onthouden (cloud en data lake(s)), beslissingen nemen (analytics, onderzoek en artificiële intelligentie)en actie nemen (aansturen van 'andere' machines) zijn mogelijk en dit overigens aan steeds aantrekkelijker prijzen. Bovendien zijn we nu in de mogelijkheid om al deze informatie te gaan brengen naar de juiste persoon op het moment dat die nodig is, op het toestel die dan het meest voor de hand liggend is. Zo wordt de mobiliteit die vele operaties vereisen een tastbare realiteit.

Door de evolutie en adoptie van digitale automatisatie en artificiële intelligentie binnen de processen zal op termijn het proces autonoom meer performant zijn dan wanneer de operaties door mensen worden opgenomen. Wat betekent dat mensen zich meer en meer zullen kunnen toeleggen op processen ontwerpen, nazien, controleren en werken op het continue verder verbeteren van deze processen.

Deze evolutie betekent ook dat de snelheid en kostenefficiëntie waarmee bedrijven en mensen zullen kunnen leren significant toenemen. Het inzetten van digitale automatisatie en artificiële intelligentie zal een meer structurele en effectieve manier van leren uit de processen mogelijk maken dan wanneer dit een louter menselijke aangelegenheid zo zijn. Er is dus ook hier sprake van een versterkend en versnellend effect wanneer we actief inzetten op digitale transformatie.

Help mijn bedrijf digitaal transformeren arrow-right-long