Je volledige businessomgeving moderniseren en digitaliseren? Da’s een opgave waarmee je als organisatie aantoont vooruit te willen blijven gaan, met oog voor een duurzame toekomst. Een project van die omvang vereist heel wat expertise en doorzettingsvermogen, maar vooral ook een masterplan. En dat masterplan komt er ook niet zomaar. Cebeo is zo’n ambitieuze speler met een lokale verankering die de transformatie aangaat, en daarbij rekent op Cronos aan de Leie om dat in goede banen te leiden.

Van complex netwerk naar eenduidig meerjarenplan

Cebeo is de Belgische afdeling van de Sonepar groep. Met vestigingen over het hele land zijn ze sinds enkele jaren bezig met een grootschalige digitale transformatie. Doorheen de jaren is er een complex netwerk aan infrastructuur en toepassingen ontstaan, waaronder een robuuste maatwerkapplicatie in een legacy technologie, en dat pakken ze nu grondig aan.

In 2017 ging Steven Depuydt in dienst als eerste voltijdse CIO bij de elektrogroothandel. Op vraag van Cebeo zelf ging hij aan de slag met de uitdaging om het IT-landschap van het bedrijf aan een grondige screening te onderwerpen. Zijn kijk op dat landschap vormt de grondslag van een meerjarenplan dat toen voor het eerst werd uitgetekend. De rode draad was om niet langer alles zelf te gaan ontwikkelen, maar te kiezen voor best-of-breed SAAS-gebaseerde cloudtechnologie. Die strategische keuze houdt niet alleen rekening met applicaties die modulair zijn en met elkaar communiceren, maar vooral ook met de bewezen staat van dienst. Als preferred partner ondersteunt Cronos aan de Leie bij het maken en implementeren van die keuzes, voor andere toepassingen – zoals Cebeo’s WMS- en ERP-systemen – werkt Steven ook samen met andere partners.

“Een belangrijke pijler uit Stevens plan was om niet langer alles zelf te gaan ontwikkelen, maar te kiezen voor best-of-breed technologie.”

Cronos aan de Leie Cebeo Steven 02

Van nauwgezette uitvoering tot klankbord

Uiteraard loopt een digitale transformatie niet rechtlijnig, zonder obstakels of bijsturing. Daardoor heeft Cebeo ook nood aan gespecialiseerde kennis en doorzettingsvermogen, uitvoerende partijen en bovenal een klankbord. En laat dat nu net de sterkte zijn van Cronos aan de Leie, die als digitale projectontwikkelaar de uitdaging mee aanging.

Steven en zijn team kunnen onder andere op ons rekenen om hun roadmap verder scherp te stellen. Dat doen we bijvoorbeeld door de grote plannen in praktische stappen en prioriteiten te vertalen. Daarnaast schakelde het bedrijf uit Waregem op ons advies ook al over naar een meer wendbare manier van werken, waar de focus ligt op flexibiliteit en maximale ruimte om bij te sturen, multidisciplinaire teams en korte tussensprints.

Nieuwe processen én nieuwe mindset

Cebeo’s ambitieuze roadmap, die telkens uitgetekend wordt voor de komende 5 jaar, bevat meerdere trajecten. Elk deeltraject focust op een verdere, graduele ontmanteling van het oude systeem, zodat de verschillende teams voldoende tijd en middelen krijgen om nieuwe componenten te introduceren en ontdekken. Die teams vulden we trouwens aan met onze eigen experten, voor meer kennis en mankracht.

Het meerjarenplan vraagt trouwens niet alleen om nieuwe processen en tools, maar ook om een andere mindset. Want transformaties als die van Cebeo wekken ook weerstand op. Door aandacht te geven aan de menselijke kant van het verhaal, krijgt de organisatie zowel interne stakeholders als externe partners mee aan boord. Change management is daarbij een belangrijke pijler, die ze leven inblazen met hun Business Strategy Information Office waaronder ook het Change Office valt. Ook daarbij kan Cebeo rekenen op onze ondersteuning: samen zetten we in op adoptie via opleidingen en documentatie. Daarnaast helpen we schrijven aan het ‘waarom’-verhaal: een breder kader dat mensen moet enthousiasmeren om mee te stappen in het verhaal.

“Digitale transformatie is geen netjes afgelijnd en afgerond proces,
het vraagt continue inspanningen op lange termijn.”

Cronos aan de Leie Cebeo Steven 01

Meer tijd voor de core

De doorgedreven digitalisatie zorgt ervoor dat Cebeo nu én in de toekomst aanzienlijk minder tijd en middelen moet spenderen aan administratieve, financiële, commerciële en contractuele taken, en zo volledig kan focussen op hun core sterktes en de uitwerking van hun visie en strategie.

Ook in de komende jaren blijven we Cebeo bijstaan als preferred partner. Nieuwe vragen en ideeën vangen we op met ons multidisciplinair netwerk, onze kritische blik en extra ruggensteun bij moeilijk te ontwarren knopen. Dankzij de omvang van het project zijn we ervan overtuigd dat we ook in de komende jaren Cebeo nog heel wat duurzame meerwaarde zullen bieden.

Kennisdelen als hoeksteen

Cronos aan de Leie helpt bedrijven vernieuwing te realiseren. Kennis en ervaring is een hoeksteen van onze service, en dat delen we graag met onze partners. We doen dat door kort op de bal te spelen, met een-op-eencontacten, maar ook door kennisdelen, bijvoorbeeld via onze netwerkinitiatieven, waar ook Cebeo aan deelgenomen heeft. Daarin organiseren we momenten om kennis en ervaringen te delen die nuttig kunnen zijn voor collega’s en klanten.

Een partner voor uw digitale transformatie?

Het streefdoel van Cronos aan de Leie? Ambitieuze spelers met een lokale verankering naar een nog hoger niveau brengen door hun business toekomstbestendig(er) te maken met technologie en innovatie. Ook nood aan een partner met een breed aanbod aan expertise en services? Doorheen uw transformatietraject staan we u bij als coördinator, facilitator en initiator. Als handlanger of als klankbord voor ontluikende ideeën. Of soms brengen we gewoon de juiste expert aan als versterking voor de equipe.

Samen de mogelijkheden bespreken?

Stuur ons een bericht arrow-right-long