Weglopen is Serious

Isaac is vermist...complete paniek in het gezin...als goede vriend ligt zijn toekomst volledig in jouw handen. Durf je het aan?

Met veel trots lanceerde Child Focus op 9 mei 2019 de app ‘MISSING’, het eerste detectivespel voor 13- tot 16-jarigen omtrent de problematiek van weglopen. Gratis downloadbaar op je smartphone via Google Play of de AppStore (typ ‘Child Focus: Missing’ in de zoekmachine).

Waarom een game over weglopen?

Weglopen is een belangrijk fenomeen waar heel wat jongeren mee geconfronteerd worden. In 2018 behandelde Child Focus maar liefst 1098 wegloop-dossiers, waarin 927 kinderen betrokken waren.

Child Focus wil niet alleen reactief maar ook preventief met dit fenomeen aan de slag gaan. Jongeren die weglopen van huis of uit de voorziening waar ze verblijven, worden immers meer dan andere jongeren geconfronteerd met risicovolle of zelfs gevaarlijke situaties. Vaak hebben ze ook geen duidelijk plan. Ze lopen niet ergens concreet naartoe, maar vluchten weg van hun problemen. Daarom idealiseren jongeren weglopen vaak, zien het als een bevrijding, zonder stil te staan bij de risico’s.

Bovendien weten ze vaak niet goed bij wie ze terecht kunnen en zien dan ook geen ander alternatief dan weg te lopen. In tegenstelling tot hun soms stoere gedrag, gaat het bij weglopers vaak om kwetsbare jongeren met een laag zelfbeeld die het gevoel hebben dat ze hun problemen moeilijk het hoofd kunnen bieden en niet weten waar naartoe voor hulp. Op deze twee factoren wil MISSING een preventief antwoord bieden.

Een serious game, seriously?

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak, namelijk een educatief doel. Maar dat valt niet echt op, want het detectivespel zit zo in elkaar dat je nauwelijks door hebt dat je er iets belangrijks van opsteekt. MISSING 116 000 is laagdrempelig en past in de dagelijkse leefwereld van jongeren waar gamen een belangrijk onderdeel van uitmaakt.


Deze game werd gemaakt met de meest kwetsbare jongeren in het achterhoofd, en wil dus iets bijbrengen aan alle jongeren tussen de 13 en 16 jaar. Alternatieven schetsen voor weglopen en sensibiliseren voor de mogelijke risico’s en oorzaken die aan de basis liggen van weglopen bijvoorbeeld. Om op die manier de kansen op weglopen te verkleinen.

Er wordt sterk nadruk gelegd op het aanreiken van hulpbronnen, organisaties bij wie je terecht kan, de cruciale rol van een vertrouwenspersoon, enz.

Om uiteindelijk jongeren te overtuigen van het belang van communicatie en waar die communicatie naar toe kan.

“MISSING gaat over zelf keuzes maken en de consequenties ervan ook echt ervaren zonder onmiddellijk real-life risico’s te lopen.”

Child Focus wil ook in de toekomst verder blijven inzetten op preventie en het aanspreken van kinderen en jongeren zelf. Want ook zij kunnen bij ons terecht. En preventie werkt.

Zo zagen we in 2018 voor het tweede jaar op rij een stijging in het aantal preventie-dossiers, waarbij een kind ons belt omdat het wil weglopen of wanneer naasten vrezen dat een kind zal weglopen: van 20 meldingen in 2016 naar 41 in 2018.

MISSING kwam tot stand in samenwerking met Bazookas en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting in het kader van het Fonds Georgette Vanderschelden.

Meer informatie : Nel Broothaerts – Directeur Preventie en Ontwikkeling – 0479/631690

Help vandaag nog door met hulp van visueel materiaal deze applicatie naar een zo breed mogelijk publiek te brengen.

Het visueel materiaal kan je hier terugvinden.

Zelf ideeën of plannen met serious gaming? arrow-right-long