Maaidorsers, balenpersen, hakselaars, noem maar op. CNH Industrial produceert het allemaal. Productieprocessen die vaak een grote complexiteit met zich meedragen. Gedegen training van de operatoren is daarom cruciaal. Maar wat doe je als je meer dan 200 werkstations in een training wilt gieten? CNH Industrial zocht en vond een schaalbare oplossing bij Cronos aan de Leie door gebruik te maken van de mogelijkheden van Virtual Reality (VR) training. Een verhaal van innovatie, co-creatie en grenzen verleggen.

Virtual Reality, de heilige graal

Beginnen doen we bij het begin. CNH Industrial, hierna afgekort tot CNHi, is actief in de sector van kapitaalgoederen en produceert op wereldschaal landbouwmachines, bouwmachines, vrachtwagens, bedrijfsvoertuigen, bussen en andere speciale voertuigen. Maar laten we het vooral hebben over landbouwmachines. De naar voor geschoven oplossing spitst zich immers volledig toe op werkzaamheden binnen de agriculturele sector en de daartoe benodigde werktuigen. Denk aan aan maaidorsers, balenpersen, hakselaars, noem maar op. Goederen die erg seizoensgebonden zijn. Het spreekt voor zich dat de vraag naar dergelijke machines het grootst is wanneer gewassen moeten geoogst en verwerkt worden.

Om het een en ander in cijfers uit te drukken: in een hoogseizoen worden er zo’n 14 tot 15 maaidorsers per dag geproduceerd, waar dit in een laagseizoen 9 tot 10 maaidorsers betreft. Het aantal operatoren die nodig zijn om deze productielijnen te bedienen is bijgevolg erg variabel. Het is daarom belangrijk om te kunnen anticiperen, ervoor te zorgen dat wanneer extra operatoren nodig zijn, deze vrij snel kunnen ingezet worden om hun definitieve taak uit te voeren.

Neem daarbij de almaar groter wordende complexiteit van deze productieprocessen, elke machine die CNHi produceert is uniek, en je weet dat gedegen en efficiënte training van de operatoren onontbeerlijk wordt. Wanneer een nieuwe operator aan een productielijn wordt geplaatst, wordt die persoon in normale omstandigheden minimum 2 weken bijgestaan alvorens hij of zij zelfstandig kan en mag werken. Iets wat beter en vooral efficiënter moet kunnen. Het opzet is dus om het kennisniveau van de operatoren sneller naar het juiste niveau te tillen zodat zij zelfstandig, met maximale ergonomie en met een zo klein mogelijke foutenmarge aan een productielijn kunnen werken.

Teneinde tot een structurele en op lange termijn schaalbare oplossing te komen, bleek Virtual Reality (VR) al snel een cruciale schakel. En noem CNHi hierin gerust een vaandeldrager. In 2015 werd immers al een eerste stap gezet in de richting van VR, en werd er een eerste VR room geïnstalleerd. Gedreven door een aantal pioniers binnen de organisatie, die gaandeweg op meer en meer bijval zijn kunnen gaan rekenen binnen de CNHi organisatie. De mogelijkheden van VR rijken immers verder dan alleen training, en spelen een belangrijke rol op gebied van ergonomie en veiligheid. CNHi besliste daarom op zoek te gaan naar een partner om hen in dit traject te adviseren, ondersteunen en begeleiden. We zijn tot op vandaag nog steeds bijzonder fier dat we dit voor CNHi kunnen en mogen invullen.

Kruisbestuiving van kennis en expertise

Een goede samenwerking staat of valt met open communicatie en transparantie, mensen die naar elkaar luisteren en inzicht proberen te krijgen in elkaars leef- en denkwereld. En laat nu net dat de kracht van dit verhaal zijn. Een verhaal waarin het beste van twee werelden wordt samengebracht: de mensen van CNHi die over diepgaande proceskennis beschikken en onze teams die voor de nodige technologische knowhow en expertise zorgen. Een mooie wisselwerking die tastbare resultaten oplevert. Door inzage te geven in de specificaties van hun productieprocessen zijn we in staat geweest de juiste technologische oplossingen aan te reiken. Oplossingen die ervoor zorgen dat nieuwe operatoren sneller het juiste niveau bereiken om kwalitatieve producten op te leveren.

Ook op gebied van van projectsamenwerking was er een mooie klik. Het pragmatisch inzetten van agile technieken was hier meer dan ooit op zijn plaats. Gek in een operationele omgeving? Eigenlijk niet... Het is allesbehalve een nieuw fenomeen binnen manufacturing. Omwille van de grote investeringen en kosten is men immers altijd moeten uitgaan van pilootprojecten alvorens te kunnen schalen. En die schaalbaarheid is nu net waarom de mogelijkheid om snel en flexibel op de bal te kunnen spelen de afgelopen jaren heel erg belangrijk is geworden binnen de IT wereld. Daar waar het bij manufacturing voornamelijk draait rond kostenefficiëntie, gaat het bij IT om de schaalbaarheid en flexibiliteit van de ontwikkeling.

Maar wat levert dit nu allemaal op? Op dit moment zijn er drie VR trainingen uitgewerkt, een vierde is in aantocht en er wordt reeds verder gekeken. Een klein overzicht:

  • Een eerste training focust op een basisscenario: één operator verantwoordelijk voor de productie van één maaidorser.
  • De tweede en derde training brengen een iets complexer scenario in kaart: twee verschillende stations bemand door drie operatoren, waarbij de taken van die laatsten moeten geïntegreerd worden.
  • Momenteel wordt er naarstig gewerkt aan een vierde scenario waarbij het station nog moet ontwikkeld worden. De machine is er al, het station dus nog niet.

Nog interessant om mee te geven: bij elke VR training worden verschillende opleidingsniveau’s voorzien. Dit impliceert dat afhankelijk van voorkennis, ervaring en competenties, de operatoren meer of minder ondersteuning kunnen genieten bij het virtueel uitoefenen van de taken.

Uit analyse van de eerste resultaten blijkt nu al dat de tijd die nodig is om om een nieuwe operator in te werken, gereduceerd met 30%! Een onverdeeld positief resultaat, en meteen ook een duidelijk teken om hierin verder te gaan. Schaalbaarheid is en blijft daarom prioriteit nummer één.

VR horizonten verruimen en verleggen

Schaalbaarheid dus, en dit op verschillende gebieden. Waar er op dit moment slechts een viertal mensen binnen CNHi in staat zijn een VR training te ontwikkelen, moeten dit er binnen vijf jaar een dertigtal zijn. En niet alleen manufacturing engineers. Het is de bedoeling dat ook de operatoren zelfdeze trainingen kunnen uitbouwen, althans voor 70 tot 80%. Daarom wordt er werk gemaakt van een self-serving platform, een plek waar operatoren zelf aan de slag kunnen met VR. Wordt het toch te complex dan kunnen ingenieurs en/of onze teams bij Cronos aan de Leie alsnog bijspringen. Alleszins, het nieuwe platform is de absolute way to go wil men op korte tijd snel en efficiënt nieuwe trainingen kunnen creëren. Des te meer omdat er in de toekomst voortdurend nieuwe potentiële scenario’s zullen opduiken. In de wetenschap dat er op dit moment drie trainingen zijn uitgewerkt, maar dat er meer dan 200 stations bestaan en er wellicht nog zullen bijkomen, is er dus nog heel wat werk voor de boeg. Iets wat we nog meer willen gaan stroomlijnen en verbeteren door in te zetten op samenwerkingen met onder meer universiteiten en onderzoekspartners gespecialiseerd in VR.

Eén ding is zeker, dit VR verhaal is nog lang niet ten einde, integendeel. Op naar meer!

Geïnspireerd door dit verhaal? Benieuwd wat Virtual Reality voor jouw bedrijfsprocessen zou kunnen betekenen? Aarzel niet om ons te contacteren, we zoeken samen naar de ideale oplossing!