Niemand kan problemen op de werkvloer beter inschatten en oplossen dan medewerkers zelf. Dat is alleszins de filosofie van Electrolux en IIot & Equipment Connectivity Director Klaas Dobbelaere. Om hun medewerkers de tools te bieden om zelf oplossingen te bouwen die nog eens schaalbaar genoeg zijn om naar meer dan 30 sites uitgerold te worden, werkt Electrolux aan een innovatief cloudplatform. Cronos aan de Leie staat hen bij met raad en daad.

“Industry 4.0 is de nieuwe norm.”

De kans dat er in jouw huis apparaten staan van Electrolux is erg groot. Het Zweeds bedrijf met meer dan 50.000 medewerkers is namelijk het moederbedrijf van merken als AEG en Zanussi, en is actief in 120 landen. Klaas Dobbelaere neemt er sinds 2021 de rol van IIoT & Equipment Connectivity Director op zich. “Electrolux besefte dat Industry 4.0 de nieuwe norm is, en dat we digitale technologie moeten inzetten om competitief te blijven. Met die filosofie in het achterhoofd hebben ze mijn functie gecreëerd. Ze zetten al volop in op innovatie en het digital manufacturing team was al aanwezig, maar ze waren echt overtuigd van de meerwaarde van een IIoT team.”


Klaas Dobbelaere aan het woord over de samenwerking met Cronos aan de Leie.


Leaner, greener en efficiënter produceren

“Alle technologische innovaties waar we nu op werken, zitten gebundeld onder EMC2, wat staat voor Electrolux Manufacturing Cloud & Connectivity. Het omvat een platform in de cloud waarmee we nieuwe applicaties en analytics kunnen bouwen om onze productie te verbeteren, op een gestandaardiseerde en geharmoniseerde manier. De bedoeling is niet om gewoon een digitale tool te bouwen, maar echt om een meerwaarde te creëren voor de business. Leaner, greener en kostenefficiënter is daarbij het streefdoel.”

De digitale transformatie van Electrolux met Cronos aan de Leie Klaas Dobbelaere 3

Goede ideeën van medewerkers, maar moeilijk te schalen

De insteek van het nieuwe platform? Mensen de tools geven om zelf met oplossingen te komen, op een gestandaardiseerde en geharmoniseerde manier. Klaas vertelt. “Als onze mensen een probleem hebben, contacteren ze de lokale IT-afdeling. Zij zetten op hun beurt een oplossing op, die vaak conceptueel heel goed zit, maar moeilijk blijkt om achteraf naar andere sites op te schalen.

“De insteek van het nieuwe platform? Mensen de tools geven om zelf met oplossingen te komen, op een gestandaardiseerde en geharmoniseerde manier.”


“Dat heeft enerzijds te maken met de variatie in onze uitrusting. Geen enkele site is dezelfde en 90% van onze machines zijn pièces uniques, wat zorgt dat er verschillen zitten in hoe de data uit de machines geformatteerd en gestructureerd wordt. Maar het gaat ook over mensen: we zijn een sterk lokaal verankerde onderneming met grote verschillen tussen onze sites op vlak van methodologie en cultuur.”


De oplossing: gestandaardiseerd en geharmoniseerd platform

Klaas gaat verder. “We zochten dus een manier waarop onze mensen zelf oplossingen kunnen bouwen die overal toegepast kunnen worden. Onze lokale teams kennen hun machines namelijk als geen ander, dus is het kwestie van die expertise te benutten. Met EMC2 geven we onze mensen een platform om schaalbare oplossingen te bouwen volgens de meest recente IT-standaarden. Die rollen we uit op een pilotsite, als het werkt dan volgen andere sites. Als site A en site B beide hetzelfde probleem hebben, hoeven we nu maar één oplossing te voorzien.”

Enkele oplossingen in actie

Intussen is het platform volop in gebruik. Sommige van die oplossingen of usecases zitten nog in de proof-of-concept fase, anderen worden al uitgerold naar meerdere sites. “Een iets complexere maar uiterst prioritaire usecase, was het meten van onze manufacturing excellence. Met de info die dat ons bracht kunnen we nu nieuwe use cases identificeren en ontwikkelen.” Klaas doet enkele duidelijke usecases uit de doeken.

Energiebesparing dankzij furnace optimisation

“De furnace optimisation is een duidelijk voorbeeld van waar we naar streven: een groot deel van onze producten krijgt een coating die gebakken moet worden in een grote oven of furnace. Deze ovens zijn zo’n 300 m3 groot, worden verwarmd tot 800°C en draaien op gas. We hebben er een 30-tal in totaal, en hun CO2-uitstoot is goed voor een heel groot aandeel van onze bedrijfsuitstoot. We doen er dus goed aan om dat verbruik maximaal te optimaliseren.

“Voor onze furnace optimization tool hebben we een algoritme ontwikkeld dat het ideale moment bepaalt waarop de ovens moeten aanslaan, rekening houdend met de opwarmingscurve en het tempo van de rest van de productielijn. Door dat slim te timen besparen we niet alleen financieel, we winnen ook veel op vlak van klimaatimpact. Deze usecase heeft zijn werking bewezen, dus nu zijn we bezig met de uitrol naar andere sites.”

De digitale transformatie van Electrolux met Cronos aan de Leie dashboard

Problemen op globaal niveau snel opgespoord dankzij analytics

Flashing is het branden van software op het moederbord of de chips van een toestel, bijvoorbeeld bij een oven met display of een vaatwasmachine. Als daar iets fout gaat, dan verschijnt er een foutcode waar onze flashing experts mee aan de slag gaan. Vroeger bleef al die foutcodedata zitten waar het probleem zich voordeed. Daarop hebben we flashing analytics geïntroduceerd: we hebben een manier gevonden om de data van al onze sites te bundelen, zodat we analyses kunnen uitvoeren op groepsniveau. Zo vermijden we dat slechts één iemand op één lijn problemen opmerkt. Zien we bepaalde problemen globaal voorkomen? Dat is waardevolle data waar onze medewerkers mee aan de slag kunnen. Onze inkoopafdeling kan bijvoorbeeld kijken of onze leveranciers nog aan onze eisen voldoen.”

Ook de end of line testing-usecase speelt zich af in dezelfde sfeer. “Tijdens elk productieproces zijn er talloze kwaliteitscontroles. Dat genereert data, die tot nu toe enkel in een specifiek toestel of op siteniveau bewaard werd. We verzamelen, contextualiseren en delen de data nu met stakeholders die er op hun beurt mee aan de slag kunnen. Doordat alles op één platform staat, hebben we geen duplicate data meer.”

Inzicht in machinewerking dankzij screwing analytics

“Onze screwing analytics usecase is eveneens een mooi voorbeeld van de mogelijkheden. In een schroefboormachine zit heel veel data: het draaimoment, de snelheid waarmee een vijs ingeschroefd wordt, het aantal toeren, … Maar als operator zie je die zaken niet. Je moet vertrouwen dat de machine bij elke handeling hetzelfde doet, en dat correct doet. Om dat vertrouwen om te zetten in feiten hebben we een dashboard gebouwd dat die data bijhoudt."

De digitale transformatie van Electrolux met Cronos aan de Leie bureau 2

Op zoek naar technische partner met matching mindset

Voor de ontwikkeling van een platform van deze omvang, ging Electrolux op zoek naar geschikte partners. Klaas vertelt. “We hebben eerst een proof-of-concept opgezet met Microsoft en Accenture; een basisplatform met drie veelbelovende usecases. Op die PoC hebben we een audit laten doen door Cronos aan de Leie, waarna zij advies gegeven hebben omtrent de architectuur, bouwblokken, technologiekeuze en meer.

Waarom Electrolux de geschikte partner zag in Cronos aan de Leie? Voor Klaas is het duidelijk. “Het bleek al snel dat Cronos aan de Leie voor de technologieën die wij geselecteerd hadden, beschikte over de nodige expertise, ervaring en geloofwaardigheid. Ze hadden al enkele referentiecases die heel goed aansloten bij onze noden, en dat misten we wat bij andere partijen. Ook hun totaalontzorging, waarbij ze alles van coördinatie tot uitrol en verderzetting mee op zich nemen, is een eigenschap die voor ons het verschil maakt.

“Of je het nu ‘de West-Vlaamse mentaliteit’ of ‘pragmatisch voor de vooruitgang zijn’ noemt, op cultureel vlak zijn Electrolux en Cronos aan de Leie heel gealigneerd.

Daarnaast matcht de mindset heel hard. Of je het nu ‘de West-Vlaamse mentaliteit’ of ‘pragmatisch voor de vooruitgang zijn’ noemt, op cultureel vlak zijn we heel gealigneerd. Ze durven altijd de waarom-vraag te stellen om tot de achterliggende reden te komen, wat voor onze teams een enorme meerwaarde is. Met hun co-creatieve aanpak zetten ze de teams op het juiste pad.

Ook hun kosteneffectiviteit was voldoende scherp om een rol te spelen. Andere partijen outsourcen naar India bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk perfect werken, maar het is gewoonweg een andere manier van werken. Je bent dan een beetje goedkoper af als je kijkt naar het uurtarief, maar als je de technische competenties en culturele match bij Cronos aan de Leie mee in beschouwing neemt, dan zie je dat de prijs-kwaliteitverhouding gewoonweg beter zit. Dat merken we ook aan de snelheid die we halen bij de ontwikkeling en uitrol, waarover we intern veel complimenten krijgen.”

Speelt eveneens mee? “Het feit dat Cronos aan de Leie in een remote context goed kan samenwerken. Wij werken al heel lang remote omdat we een internationaal bedrijf zijn, dus het is mooi meegenomen dat Cronos aan de Leie daar ervaring mee heeft.”

De digitale transformatie van Electrolux met Cronos aan de Leie Klaas Dobbelaere en Neal Van Maele

Generalisten inhouse, experts bij Cronos

Na de PoC kwam Cronos aan de Leie aan boord. Om te helpen de juiste keuzes te maken, het project te coördineren, de roadmap mee op te volgen, inhoudelijke kennis te leveren, bij te staan in capaciteit, en meer. Het project werkt met verschillende teams, elk opgesteld uit minstens één iemand van Electrolux aangevuld met specifieke profielen van Cronos aan de Leie. “We verspreiden de workload zowel intern als extern. De platform squad zet de architectuur uit, tekent de krijtlijnen uit en bewaakt het kritisch denkproces, onder andere over de technologiekeuzes. De application squad bouwt de usecases uit volgens de architecturale guidelines en afspraken. De analytics squad bouwt mee aan de usecases die met analyse te maken hebben en verzamelt inzichten uit alles wat we gelanceerd hebben, om de resultaten tastbaar te maken en continue verbeteringen toe te voegen. De coördinatie en opvolging ligt bij het overkoepelende account & program team.”

“Doordat Cronos aan de Leie ons gedurende lange tijd bijstaat, hebben we heel wat interne kennis opgebouwd en is de maturiteit binnen Electrolux enorm toegenomen.”


De samenstelling van de teams wordt aangepast naargelang de noden van Electrolux. Klaas vertelt: “De komende jaren willen we ons intern team uitbreiden, zodat we de basiscapaciteit op lange termijn zelf kunnen leveren. Met die insteek hebben we onze samenwerking opgezet: doordat Cronos aan de Leie ons gedurende lange tijd bijstaat, hebben we heel wat interne kennis opgebouwd en is de maturiteit binnen Electrolux enorm toegenomen. We willen niet tot het einde der tijden afhankelijk zijn van een externe partij, maar kosteneffectief en in alle vrijheid kunnen werken.

Daarbij is het voor bepaalde nicheskills of competenties die je continu moet bijwerken gewoon niet interessant om ze intern op te bouwen. We willen mensen in ons team die de technologieën begrijpen, de juiste vragen stellen en begrijpen waarom ze bepaalde keuzes maken. Daarin worden ze ook ondersteund door de experts van Cronos aan de Leie, die ons onder andere bijstaan als klankbord bij detailvragen en technische nuances, maar ook de succesvolle oplevering van alle onderdelen van de roadmap en de architectuur in de gaten houden. En eens het tijd is om ons eigen team verder uit te bouwen, kan Cronos aan de Leie zelfs helpen met het finetunen van vacatures en opleidingen enzovoort.”

Eerste resultaten: bewijs dat het werkt én kostenbesparing

Hoewel veel usecases nog volop worden uitgerold, zijn de resultaten al voelbaar volgens Klaas. “Snel resultaten hebben was voor het eerste jaar eigenlijk een doel op zich, en daar zijn we voorlopig al in geslaagd. Want door enkele waardevolle usecases op korte termijn te ontwikkelen en uit te rollen, zien zowel management als onze medewerkers dat dit werkt, en dat de meerwaarde er echt is.”

Ook de resultaten op het kostenplaatje mogen er zijn. “Met bepaalde individuele usecases, zoals de furnace optimisation, is de kostenbesparing duidelijk zichtbaar. Maar dat effect zal in de toekomst nog toenemen, want de grootste kost bij een technologische oplossing is niet zozeer de ontwikkeling en implementatie, maar het achteraf toevoegen van nieuwe features of oplossen van bugs. Door dat proces makkelijk schaalbaar te maken, besparen we daar opnieuw.

De digitale transformatie van Electrolux met Cronos aan de Leie Klaas Dobbelaere

De grootste uitdaging: adoptie bij medewerkers

Duidelijk maken aan medewerkers dat het platform werkt, was cruciaal voor Electrolux, aldus Klaas. “Je kan maar meerwaarde creëren voor je bedrijf als de tools effectief gebruikt worden. Daarom is adoptie en change management zo belangrijk.”

“Je kan maar meerwaarde creëren voor je bedrijf als de tools effectief gebruikt worden. Daarom is adoptie en change management zo belangrijk.”

Hoe change management bij Electrolux eruitziet? “Volgens ons is een van de beste manieren om na een pilotproject terug te koppelen over de resultaten en de voordelen. Daarbij organiseren we forums waarbij we relevante experts samenbrengen. We willen vooral een pull-effect krijgen, niets pushen. Want als ze er zelf achter vragen, wordt het veel makkelijker geadopteerd. Interne ambassadeurs werken het best, ook in deze context.

Daarnaast vinden we medewerkers betrekken enorm waardevol. Wij bij IT kennen de problemen op de werkvloer minder, zij net heel goed. Wij kunnen onmogelijk op onszelf de triage doen en bepalen wat belangrijk is. Daarom zijn we ervan overtuigd dat lokale sites de middelen geven om zelf problemen op te lossen, de juiste strategie is.

Om alles uit EMC2 te halen, moeten we een digital mindset creëren, zodat onze mensen zelf de klik maken dat ze de meeste problemen kunnen oplossen met digitale oplossingen. We willen hen tech savvy maken om te vermijden dat we een wildgroei van oplossingen krijgen. Daarvoor organiseren we verschillende opleidingen, onder andere een algemene training over met de applicatie werken, een opleidingstraject waarin ze kleine projecten kunnen testen en valideren in de praktijk, en een opleiding voor meer geavanceerde profielen over hoe ze data uit de applicatie kunnen gebruiken.”

Aan ideeën geen gebrek. Maar welke eerst?

Die triage van problemen bleek een tweede uitdaging, volgens Klaas. “Elke CIO kan rondkijken binnen een organisatie en een honderdtal potentieel interessante technologische projecten ontdekken. Dat is bij Electrolux niet anders. Veel van die ideeën ontstaan op de productievloer, wanneer een werknemer een probleem heeft en er zelf een oplossing voor bedenkt. Anderzijds zijn er de verantwoordelijken voor o.a. productiekwaliteit en onderhoud, en ons engineering department met procesexperten. Doordat zij hun processen door en door kennen, komen ook zij vaak met ideeën, processen en digitale tools die kunnen helpen.”

Hoe bepaal je dan welke ideeën de beste zijn om op te werken? “Bij Electrolux rekenen we daarvoor op onze ‘Digital Ways of Working’, een innovatiefunnel waarmee we bepalen welke usecases het meeste potentieel hebben. We bepalen de voordelen van een nieuwe functie, kijken wat het kost om alles te bouwen en op te zetten, waarna onze CapEx approval board de voordelen tegen de kosten afweegt om te bepalen of het project een go krijgt of niet. Dit proces verzekert dat we aan de juiste zaken werken, zijnde de zaken die een duidelijk voordeel voor de business opleveren.”

Next steps: verdere uitrol richting data driven continuous improvement

Waar zitten we nu? Klaas vertelt. “We zitten per usecase in een andere fase: sommige zitten nog in de proof-of-concept fase, anderen worden al uitgerold. Er wordt nu ook gewoon zoveel data gegenereerd dat er even heel veel werk is, dus steunen we op onze Digital ways of working om de prioriteiten te bepalen. Succesvol is het al, maar het zal nooit af zijn.

Het finale doel is data driven continuous improvement. Nu denken we te weten wat de beste actie is, maar als we alles in detail meten, dan kunnen we onze inefficiënties super specifiek benoemen en dus nog beter ingrijpen.

Daarnaast willen we het platform gebruiken om onze mensen een goede en veilige werkomgeving te bieden. Zo is een van de toekomstige projecten om met temperatuursensoren op te volgen of bepaalde werkplekken niet te warm worden, en zijn we een smartphone-app aan het ontwikkelen om operatoren te helpen bij een ergonomische werkhouding. Onze mensen zijn een cruciaal onderdeel van onze productie, dus hun werkomstandigheden verbeteren is een belangrijk focuspunt.”

De digitale transformatie van Electrolux met Cronos aan de Leie De Kien

Een partner voor uw digitale transformatie

Van roadmap tot technische ondersteuning – Cronos aan de Leie helpt ambitieuze bedrijven met zowel strategische als praktische zaken. We luisteren graag naar uw uitdagingen en gaan samen op zoek naar de meest geschikte digitale oplossingen.

Klaar om het gesprek aan te gaan?

Neem contact op arrow-right-long