Vanheede Environment Group is een gevestigde naam in hun industrie. Als ambitieuze West-Vlaamse familieonderneming met een doorgedreven specialisatie in de inzameling, sortering en verwerking van bedrijfsafval is het steeds absoluut centraal zetten van hun klanten het speerpunt van hun activiteiten. En dat brengt ze tot echt differentiërende oplossingen...

De gebruiker staat centraal.

Het klantenportfolio van Vanheede beslaat quasi alle ondernemingen, gaande van de 'kleine' KMO tot heel grote jongens. Om de diverse noden van hun klanten in kaart te kunnen houden, worden deze vaak even bevraagd naar hun gebruikerservaring.

Deze bracht aan het licht dat het tijd was om dieper te duiken in de online klant ervaring, om die terug te aligneren met de 'fysieke' ervaring. Een zelfde snelle, vlotte, flexibele en persoonlijke aanpak overheen de verschillende kanalen brengen is dé manier om de klantentevredenheid op punt te brengen. De doelstelling is duidelijk...

Maar hoe kregen we die noden en doelstelling scherp? We maken gebruik van de discovery bootcamp en gaan op zoek naar waar de echte meerwaarde zit.

Kom meer te weten over de discovery bootcamp. arrow-right-long

Vanheede 2

Meerwaarde vinden op lange én korte termijn

Vanuit een intense samenwerking tussen onze teams en Vanheede werden de noden van de klanten niet alleen in kaart gebracht. Ze werden ook afgetoetst aan wat Vanheede maakt tot wat het is en geprioriteerd.

Van hieruit werd een Minimum Viable Product (MVP) bepaald. Een MVP is hier dus geen most valuable player maar een (digitaal) product met net genoeg kenmerken om waarde toe te voegen voor vroeg aansluitende klanten, als een startpunt om terugkoppeling te krijgen voor verdere productontwikkeling.

Als criterium of een product viable (levensvatbaar) is, wordt meestal de stelregel gehanteerd dat klanten bereid moeten zijn ervoor te betalen.

De MVP heeft tot doelstelling om de risico's te reduceren op het te ver doorontwikkelen van een product op basis van incorrecte aannames.

Na enkele sprints werd een eerste versie van de applicatie opgeleverd die klanten onder andere de mogelijkheid bood om hun afvalophalingkalender te raadplegen en beheren op een gemakkelijke en overzichtelijke manier.

Één van de prioriteiten die sterk naar boven kwam uit de eerste stappen...

Net door eerst te focussen op de belangrijkste prioriteiten, werd dadelijk tastbare meerwaarde gecreëerd voor de klanten van Vanheede. Die zijn nu immers in staat om de klok rond (dag én nacht), eender waar hun afvalophaling te beheren, wat voor hen een wereld van verschil maakt. Vanheede ontlast hun klanten op deze manier van wat voor hen niet de kern is van hun activiteiten. Dit geeft de klanten van Vanheede volop ruimte om bezig te zijn met waarde voor hùn klanten te verzorgen.

Een voorbeeldje? Denken we maar even aan het aanvragen van extra afval ophalingen. Zo kan de horeca klant die 's nachts merkt dat de container vol is een extra ophaling voor glasafval aanvragen via de smartphone. Gewoon via enkele klikken in de app.

Eenvoudig, snel en efficiënt... voor iedereen.

Hoe helpen we de MVP te bepalen? arrow-right-long

Vanheede 1

Een tevreden klant, zowel intern als extern.

Nu de mobiele applicatie al even in gebruik is zien we dat er beduidend minder oproepen binnenkomen van klanten die hun afvalkalender niet kunnen terugvinden, raadplegen of aanpassen.

De applicatie bewijst dat het doet wat het moet doen... En niet alleen voor de klanten maar even zeer voor de 'interne' klant, de medewerkers van Vanheede.

Ze zijn sinds het gebruik van applicatie in de mogelijkheid om echt meer tijd te maken voor die klantencontacten waar ze voor de klanten echt meerwaarde kunnen betekenen. (In pro-actief advies en het oppikken van de uitzonderlijke situaties bijvoorbeeld...)

Blijven innoveren

De eerste versie van de applicatie werd goed onthaald en bracht op korte termijn een grote meerwaarde voor de klanten van Vanheede. De gemaakte technologische keuze zorgen er ook voor dat deze toekomstgericht vlot mee kan blijven evolueren op een kostenbewuste manier.

Daarnaast zorgde de applicatie ook voor administratieve kostenbesparing bij zowel Vanheede als hun klanten. Tevreden klanten hebben ook geleid tot meer verkoop.

Die wordt ingezet om nog verder en dieper te investeren in de klant, zijn ervaring en de tevredenheid. Hou de Vanheede applicatie dus zeker in het oog.

Keep you posted!

Je wil technologie inzetten met resultaat? Laat het ons weten... arrow-right-long

Je wil graag uit eerste hand ervaren hoe de Vanheede Plus applicatie een verschil maakt... ze is vrij beschikbaar en we nodigen je graag uit om ze te proberen...

Ontdek de applicatie in de App Store

Ontdek de applicatie in de Google Play Store