Bij Cronos aan de Leie heerst een multidisciplinaire aanpak, maar elk dochterbedrijf geeft er een eigen invulling aan. Voor de ene draait het om boerenverstand, de ander zet dan weer bewust in op zelfsturende teams. We laten in een tweeluik alle bedrijven binnen onze cluster uitleggen wat een buzzwoord als Agile voor hen betekent en waarom ze in een dergelijke werkwijze geloven. Hier vind je alvast het vervolgstuk waarin Debreuck-Neirynck, Cymo en CloudFuel hun licht op de zaak laten schijnen, maar eerst luisteren we naar Sweet Mustard, Noest en Octoo.

Multidisciplinaire teams bij Sweet Mustard

Lander Bouten & Mike Seghers: “Bij het uitvoeren van een project, stellen we een team samen in functie van de doelstellingen en noden van de klant en de opdracht. Vermits we expertise opgebouwd hebben binnen verschillende disciplines om kwalitatieve en gebruiksvriendelijke softwareoplossingen te bouwen, spreken wij over onze teams en aanpak als multidisciplinair.”

“We werken in twee stromen: de eerste is onze discovery waarin zowel interne en externe stakeholders input geven. We betrekken een technisch profiel om de haalbaarheid af te toetsen; anderzijds nemen we er facilitators en UX/UI designers bij om een klikmodel te maken dat gebruikers kunnen testen. Op basis van hun validatie gaan we over naar de tweede, evenwijdige stroom: implementatie. We werken het prototype uit in effectieve code en maken er werkende software van.

“Belangrijk voor ons is om constant stil te staan bij de synergie. We willen de klant en diens team van bij de eerste stap betrekken in het proces zodat er minder/geen weerstand meer is bij de effectieve implementatie. Ze worden daarenboven onafhankelijk van ons als we ze genoeg meenemen in het verhaal. Co-creatie dragen we dan ook hoog in het vaandel.”

We hameren op iteratieve verbetering, zowel in ons werkproces bij de klant als voor onszelf. Zo geven onze ontwikkelaars zelf demo’s op het einde van elke sprint zodat ze betrokken blijven en eigendom opnemen van hun product. Wat niet goed is, nemen ze mee naar volgende sprints en iteraties en hetgeen wel goed is, wordt vrijgegeven. De meest succesvolle projecten zijn die waar effectief co-creatie, multidisciplinariteit en iteraties doorgevoerd worden waar nodig.”

SM TEAMDAY22 289

Zelfsturende teams bij Noest

Sam Steen & Toon Vanhoutte: “Wij zijn de uitdaging aangegaan om vaste teams op te zetten van mensen die langdurig op een Agile manier samenwerken en afhankelijk van de complexiteit en grootte, verschillende projecten tegelijk kunnen opleveren. Het is leuker voor hen, ze weten snel wat ze aan mekaar hebben en ze groeien op die manier sneller zowel op persoonlijk als op technisch vlak.”

“Een vast team dat al ervaring heeft opgedaan, kan bepaalde zaken trouwens sneller en secuurder inschatten. De klant mag een snellere doorlooptijd verwachten én krijgt een kwalitatievere oplossing door die geoliede machine. Binnen het team kent iedereen elkaar op den duur zo goed dat er minder overlegtijd nodig is en ze snelheid in ontwikkeling kunnen genereren.”

“We vonden het vanzelfsprekend om die zelfsturing te bespreken met onze teamleden. We hebben samen gebrainstormd over mogelijke voor- en nadelen van vaste, zelfsturende projectteams. Zo ontstond er organisch engagement.”

IMG 1636

Realisme en nauwe co-creatie bij Octoo

Davy Hoornaert & Ibe Vanmeenen:Wij spreken over multidisciplinariteit vermits er nu eenmaal verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn binnen het team van Octoo. Onze frontend ontwikkelaars en ontwerpers plaatsen we wel onder één noemer omdat we geloven dat ze elkaar versterken en nodig hebben. Binnen het spectrum gaat onze voorkeur naar werken met teams, maar we hebben ook al individuele profielen bij klanten gezet wanneer die erom vroegen. Daar proberen we dan echter wel weer om onze ontwikkelaar, bijvoorbeeld, bij een bestaand team of bij het team van de klant te integreren zodat het geheel teamwerk blijft.”

“Wij geloven sterk in multidisciplinaire teams omdat ze, onder andere, ruimte creëren voor specialisaties. Sommigen zullen altijd een brede kennis willen houden, maar anderen kunnen zich zo net ontwikkelen tot dé expert binnen een bepaald domein. Dat maakt dat anderen weten waarvoor ze zich tot die persoon kunnen wenden. Verder zien we ook een groot voordeel in ervaringscombinaties. Minder ervaren profielen leren pijlsnel bij, beide profielen versterken elkaar door feedback te geven, en de klant krijgt hoge kwaliteit voor een schappelijke prijs.”

De samenwerking met andere bedrijven binnen Cronos aan de Leie zal altijd vertrekken vanuit de behoefte van de klant. We willen niet liever dan co-creatie centraal stellen en de klant meenemen in ons traject en we merken dat de andere bedrijven ook zo redeneren. Iedereen draagt zelfredzaamheid of zelfsturing hoog in het vaandel en we respecteren elkaars expertises en waarden. De culturele fit zit zodanig goed dat we als hele cluster zowat een multidisciplinair team vormen.”

OCTOO LAUNCH 15

Benieuwd hoe de andere bedrijven het aanpakken? Lees dan zeker ons vervolgstuk waarin we Debreuck-Neirynck, Cymo en CloudFuel aan het woord laten. Wil je weten wat onze Agile en/of multidisciplinaire teams voor jou kunnen betekenen? Neem dan zeker contact met ons op!