Over het begrip “Internet of Things (IoT)” is er de laatste jaren veel te doen. De term wordt vaak in de mond genomen als het over Industry 4.0 gaat, de vierde en digitale industriële revolutie. IoT staat daarnaast voor allerhande domotica en andere producten die in constante verbinding staan met elkaar en het internet. Voor ons bij Cronos aan de Leie betekent IoT vooral verbindingen leggen tussen het operationele luik (OT) en de moderne technologie erachter (IT). Zo bieden we onze klanten meerwaarde bij digitale transformaties.

We spraken eerder al met Koen Rutten en Olivier Dumont over hun innoverend bedrijf Cronos4Industry dat zich specialiseert in die banden leggen tussen OT en IT. Vandaag gaan we daar wat verder op in met Alexander Bollaert en Michael Devloo, twee van onze softwareontwikkelaars met een passie voor embedded programming binnen een industriële context.

Embedded programming

Zowel Michael als Alexander werken al enkele jaren in ons Cronos aan de Leie ecosysteem als deel van Sweet Mustard. Ze zijn in die functie aan het werk binnen omgevingen in de cloud om daar backend systemen te implementeren met een focus op security. Daarbij kregen ze wat heimwee naar hun grootste passie: embedded programming. Dat betekent zoveel als software op maat van een toestel of machine schrijven.

Embedded programming is daarom niet eenvoudiger, integendeel zelfs. Het is behoorlijk ingewikkeld en het meest essentiële stuk software om de machines van een bedrijf draaiende te doen houden. Vroeger waren dat toestellen die op zich stonden, maar nu moeten ze steeds meer met elkaar kunnen praten. Ook communicatie met andere systemen die in de cloud of on-premise staan moeten gecontacteerd kunnen worden. Energiebesparing door efficiënte communicatie is een belangrijk onderdeel van IoT. Door IoT gericht in te zetten kan je heel wat besparen, dus bedrijven kijken steeds vaker die richting uit.

Vraag in de markt

Naast het energiebesparende aspect zijn er nog redenen om richting IoT en embedded programming te kijken. Zo is er het belang van data. Veel bedrijven zijn tegenwoordig bezig met grote hoeveelheden data in de cloud, maar nog niet genoeg organisaties vragen zich af hoe die gegevens daar precies komen. Er wordt kwistig gestrooid met termen als machine learning, AI, predictive maintenance, … zonder dat men beseft dat die data eerst gecapteerd moet worden. Vandaar dus de nood om ook op dat elementaire niveau te voorzien in efficiënte communicatie.

Die communicatie brengt ons meteen bij het andere aspect: de vraag naar brede integraties van software in toestellen. Het gaat dus om aanstuurbare apparaten automatiseren zonder dat een gebruiker of operator er nog bij betrokken is. Denk maar aan de zogenaamde smart cities bijvoorbeeld, of op kleine schaal aan producten zoals Google Home of Amazon Alexa. Ook in fabrieken moeten toestellen slimmer worden om zich te onderscheiden van de concurrentie. De data blijft nu nog te vaak in toestellen of machines omdat de protocollen waar ze op draaien maar weinig bekend zijn. Toch beginnen de meeste bedrijven er wel het nut van in te zien.

Er mag dan wel vraag zijn naar ontwikkelaars die met die protocollen kunnen werken, maar de meeste vinden dit doorgaans minder aantrekkelijk om mee te werken. Je moet als embedded programmeur ook zeer problem-driven kunnen werken. Daarvoor moet je tot in de kern van het probleem kunnen duiken om van daar uit een oplossing aan te bieden. Veel bedrijven vinden daarom maar moeilijk een geschikte partner.

Digitale transformatie

Uiteraard speelt IoT een belangrijke rol bij digitale transformaties. Data ligt er namelijk aan de grondslag van, maar zoals gezegd moet die eerst gecapteerd worden. In de maakindustrie in het bijzonder kunnen bepaalde processen pas vernieuwd en geautomatiseerd worden wanneer de toestellen ze van de juiste input kunnen voorzien. De hardware moet dus gekoppeld worden met eender welk systeem dat in de backoffice draait, of dat nu in de cloud is of niet. Zo kan je de flexibiliteit en snelheid van IT koppelen aan de stabiliteit en veiligheid van OT.

De voordelen voor bedrijven zijn vanzelfsprekend: inzicht in data is goud waard. Door processen met de juiste info te verbeteren en automatiseren kan je als bedrijf besparen op tijd, personeelsuren, onderhoud, energie en andere kosten. Zo komen er middelen vrij om te blijven innoveren, vernieuwen en groeien. Vooral bij groeien is IoT broodnodig, want de combinatie met cloudtechnologieën biedt heel wat mogelijkheden tot schaalbaarheid. Dat kan alleen maar met voldoende data die op de juiste manier verzameld en geanalyseerd is. Meten is weten, meer dan ooit.

no-wire

Binnen Cronos aan de Leie zien we het belang van IoT en embedded programming maar al te vaak naar voren komen. Onder de naam no-wire bundelen we onze krachten en competenties rond dit vakgebied.

Beide heren zetten veiligheid ook voorop, want die IoT netwerken moeten voldoende beveiligd zijn als ze de problemen blijvend willen oplossen. We gaan dus niet voor halfbakken implementaties. Met no-wire zorgen we ervoor dat we onze klanten een nog completer aanbod kunnen voorschotelen. Samen met de nazorg binnen onze managed services kunnen we zo de krachten bundelen om klanten van A tot Z te begeleiden. Omdat alle expertise bij 1 partner zit blijven de kosten en de doorlooptijd van projecten bovendien beperkt.

Ben je nog op zoek naar een partner die voor jou op maat de brug bouwt tussen IT en OT processen? Neem dan zeker contact met ons op! arrow-right-long