Software development, waar kiezen is verliezen niet per sé opgaat...

Kies je voor maatwerk software of voor een software pakket?

Wat is de beste keuze? Een software pakket of maatwerk software?

Een vraag die (meestal) geen eenduidig antwoord heeft.... de bedrijfsspecifieke context speelt hier altijd de voornaamste rol. Technologie is al enige tijd geen remmende factor meer, maar biedt een geweldige accelerator voor bedrijven. Een gezonde dosis pragmatiek biedt de scherprechter...

Wat verstaan we hieronder? Het inzetten van de juiste aanpak op basis van de waarde die de oplossing kan - mag - moet realiseren. Denk hierbij aan een gerichte combinatie van methodologie - tools - technologie. Én afstappen van het idee dat er ‘one size fits all’ is. Echt werken naar resultaat dus.

Maar wat is maatwerk software ontwikkeling nu precies? Waarom en wanneer heb je maatwerk software nodig?

Je hebt liever een gesprek over maatwerk software ontwikkeling? arrow-right-long
Maatwerk Applicaties

Wat is software ontwikkeling?

Maatwerk applicaties zijn die applicaties die niet op 'de markt' vrij beschikbaar zijn en dus specifiek voor een bedrijf ontwikkeld worden.

De bedrijfsprocessen worden dus niet aangepast aan de software, maar de applicatie(s) zal zo worden ontwikkeld dat deze naadloos aansluit op die processen. De functionaliteiten van zo'n applicatie(s) kan dus met andere woorden helemaal zelf gekozen worden.

We zetten maatwerk meestal in wanneer het gaat over die processen die complex(er) zijn of welke het bedrijf een concurrentieel voordeel brengen. Maar hieronder meer daarover...

Dit sluit overigens perfect aan bij onze aanpak rond de digitale transformatie.

Team meeting uitleg
Voor en nadelen naast mekaar...

Waarom inzetten? En waarom niet?

Het inzetten van custom software development dringt zich op wanneer het gaat over het optimaliseren van die bedrijfsprocessen die je een competitief voordeel bezorgen op je concurrentie. Dat voordeel wil je op zijn minst behouden en eigenlijk zo veel mogelijk gaan versterken.

Aanvullend zien we dat een applicatie maar succesvol kan zijn als die echt gedragen wordt door zijn bedoelde eindgebruikers. Maatwerk software speelt bijzonder hard in op de adoptie, het gebruik ervan, al vanaf de eerste denkoefeningen. Het is zelfs zo dat, hoe belangrijker die eindgebruiker is, en hoe groter de nood om de gebruikerservaring echt af te stemmen op zijn/haar noden, des te meer er een plaats is voor (agile) custom development.

Dat betekent evenzeer dat de gebruikservaring zo intuïtief mogelijk moet gemaakt worden. maken. En bijgevolg dat we (enkel) die functionaliteiten naar voor brengen die ze echt nodig hebben op een manier die hen het best ondersteunt. De juiste informatie, op het juiste moment in de juiste context.

Maatwerk is ook perfect geschikt voor het koppelen van verschillende systemen (software ontwikkeling volgens integration first principes), in een bedrijfscontext zijn er vaak al heel wat systemen aanwezig die meer met elkaar moeten kunnen spreken... op een veilige manier... Dan hebben we het uiteraard ook over het inbouwen van schaalbaarheid en future-proofness garanderen.

Maar er zijn uiteraard ook enkele kanttekeningen... Wanneer het niet gaat over standaardprocessen en pakketsoftware minder relevant kan zijn, dan moet er niet enkel een denkoefening gestart worden rond de ontwikkeling van de software zelf.

Ook de voorbereiding ervan, denk maar aan het uitwerken van de nodige functionaliteiten (uitdenken, overleggen, visualiseren, aftoetsen, enz.) Door het gebruik van agile software development kom je veel sneller tot resultaat, maar dat betekent niet dat alles perfect foutloos is van bij het begin. Kort samengevat, het is of kan tijdsintensiever zijn. Maar dat sluit dan weer aan op het feit dat we maatwerk gericht willen en moeten inzetten.

Het ontwikkelen van een maatwerk applicatie verreist dus manuren, zowel aan klant kant als aan de ontwikkelaars kant en dat kan zijn weerslag hebben op de benodigde investering. Een pragmatische kijk op de zaken en inzetten van agile technieken is dan ook essentieel om een correct én snel beeld op de ROI te verkrijgen.

Het één hoeft het ander overigens niet uit te sluiten...

Heeft u een softwarepakket op het oog, maar die omvat onvoldoende alle functionaliteiten die nodig zijn? Dan is het mogelijks (erg) opportuun om geen customisatie(s) te voorzien binnen het pakket zelf, maar die in de periferie van het pakket maatwerk software in te zetten. Het is dus perfect mogelijk om een combinatie van standaard en maatwerk software te ambiëren en succesvol in te zetten. Dit houdt ook in dat bestaande componenten ingezet worden en aangevuld worden met nieuwe componenten.

De tijd is gekomen om één of meerdere bedrijfsprocessen te optimaliseren. arrow-right-long
Software Development is geen doel op zich

Sectoren waar custom software development een rol kan spelen...

Maatwerk applicaties gebruiken is nooit een doelstelling op zich. Het is een middel om de bedrijfsdoelstelling te bereiken. Idealiter kunnen deze doelstelling ook in metrices uitgedrukt worden. Ongeacht in welke sector je bedrijf actief is.

Voorbeelden van sectoren waar maatwerk software ontwikkeling relevant is:

 • Manufacturing (MES - ERP)
 • Sales & Marketing
 • Retail (B2C & B2B)
 • Supply Chain
 • Planning
 • Transport & Logistics
 • Financial Services
 • Utilities
 • Consulting Services
 • enz. (eigenlijk in alle sectoren)

Inzicht krijgen in wat maatwerk software kan betekenen voor je organisatie is nuttig om richting te hebben en te krijgen naargelang je organisatie verder groeit in functie van de bedrijfsdoelstellingen. Een beter en gerichter gebruik van de door de applicatie gegeneerde data verhoogt significant de kansen op hogere, snellere en betere waardecreatie.

Dit voor alle stakeholders, zowel binnen als buiten de organisatie.

Ontdek wat maatwerk software voor jouw bedrijf kan betekenen. arrow-right-long
Waar kunnen wij je bij helpen...

Ons aanbod

Voorbeeld kantoor

Discovery

We brengen de uitdaging duidelijk in kaart. Eindgebruikers, ongeacht het over klanten of eigen medewerkers gaat, vragen oplossingen die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften.

Deze moeten hen in staat stellen een taak efficient, effectief en intuïtief te volbrengen.

Tijdens de discovery gaan we op een snelle en interactieve manier op zoek naar de juiste oplossing voor uw business probleem. Samen brengen we de uitdaging in kaart, verkennen oplossingen en bepalen een realisatiestrategie.

Ons aanbod in de discovery omvat onder andere

 1. User research
 2. Design sprints
 3. Prototypes bouwen
 4. Usability Testing
 5. User Story Mapping
 6. Functionele Analyse
 7. Business Analyse
 8. Enz.

We hebben deze voor jullie ook gebundeld in de discovery bootcamp, zo komt alles in één concreet aanbod samen... Speciaal voor zij die snel tot resultaat willen komen.

Contacteer ons . arrow-right-long

Development

Na de discovery gaan we over tot de realisatie. Samen bepalen we de ideale architectuur en aanpak voor het bouwen van de oplossing. We stellen een multidisciplinair team samen die afgestemd is op de specifieke uitdaging, de gewenste aanpak en de bijhorende vaardigheden om tot een succesvolle oplevering te komen. In co-creatie, in een mixed team, bouwen we de oplossing op de meest efficiënte en effectieve manier.

Geen interne capaciteit om mee te helpen bouwen? Geen probleem... We kunnen de ontwikkeling ook geheel op ons nemen om de business uitdaging te realiseren.

Ons aanbod hier omvat onder andere:

 1. Software Architectuur
 2. Enterprise Software Development
 3. Business Application Development
 4. Web Application Development
 5. Mobiele Application Development
 6. Embedded Software Development
 7. Cross Platform app development
 8. Cloud Native Software Development
 9. API Development
 10. Rapid Software Development
 11. Opzet van Design Systemen

We werken steeds met bewezen technologieën en systemen binnen onze software engineering. Wij investeren in de opbouw van expertise in de nieuwste technologieën en methodologieën, zo kan u hier in uw projecten optimaal en risicoloos van gebruik maken. We bepalen samen wat de beste (mix van) technologieën en technieken is binnen uw bedrijfscontext.

Contacteer ons. arrow-right-long

Support

We bouwen niet alleen oplossingen maar kunnen die ook onderhouden. Dit op alle lagen van de gerealiseerde digitale oplossing. Al van bij het opzetten van de technische architectuur bouwen we de noodzakelijke elementen in om zo efficient en effectief mogelijk ten alle tijde de controle te kunnen garanderen.

Contacteer ons. arrow-right-long

Coaching & Opleiding

Wij helpen met het toepassen van bewezen best practices en opzetten van specifieke ontwerp- en ontwikkelingsmethoden in uw eigen organisatie. Wij vergroten de praktische knowhow over bewezen methodologieën door middel van training en coaching-on-the-job. Wij begeleiden uw organisatie organisatie om toekomstige uitdagingen aan te durven gaan, nieuwe oplossingen te ontwerpen en eigen hoog kwalitatieve software te ontwikkelen.

We voorzien:

 1. Technical Coaching
 2. Agile Software Development Coaching
  1. Scrum
  2. Kanban
  3. ...
 3. Cloud Native Software Development Coaching
 4. UI/UX Coaching
 5. Training op Maat
 6. Workshops
Contacteer ons. arrow-right-long

Software Factory

We bieden ook een totaalaanbod voor klanten die op zoek zijn naar een partij die hen kan helpen in het opzetten - uitbouwen - voorzien en ondersteunen van software factories. Waar we al onze kennis, kunde en ervaring bundelen om de digitale versnelling een enorme boost te geven... over grenzen heen.

Waar totale digitale transformatie programma's realiteit worden.

Meer weten over ons Software Factory aanbod? Contacteer ons. arrow-right-long
To develop or not to develop, that's the question...

Wanneer is de tijd rijp voor custom software development?

Redenen om voor een maatwerk software ontwikkeling te kiezen...

 • Het gaat over het digitaliseren van een proces die je een concurrentieel voordeel biedt of die bijzonder complex is (met veel varianten).
 • De oplossing makkelijk(er) schaalbaar en uitbreidbaar moet zijn.
 • Je zelf in controle wil zijn van de snelheid en de richting waarin je applicatie zich ontwikkeld.
 • Er is een interface nodig tussen verschillende applicatie die al in gebruik zijn.
 • Afstemming op bestaande en bewezen werkwijzen van de eindgebruikers (intern & extern) is de sleutel tot succes.

Wanneer je interne en externe klanten (de eindgebruikers) steeds 'digitaler' (en mobieler) worden en je bedrijfssystemen hier niet op inspelen dan is het de hoogste tijd om te investeren in een oplossing die echt aan de behoeften van de verschillende stakeholders voldoet.
Investeren in het tegemoet komen van de verwachtingen van zowel medewerkers als van klanten (die steeds digitaler worden) is en blijft een must. Door de beide de middelen te geven die ze nodig hebben om te kunnen slagen is de sleutel naar succes.

Koffiekop Begin
Een greep uit de technologieën die we beheersen...

Technologie

Front-End

Angular

Javascript

Typescript

React Native

Flutter

Blazor

Bootstrap

...

Back-End

Java

Javascript

.NET Core

ASP.NET Core

C# / C++

JEE

Spring

...

Platformen

Microsoft Azure (App Service & DevOps)

Google Cloud Platform

Kubernetes

Docker

AWS

Microsoft Powerplatform (Low Code)

Github

...

Laten we praten...

De beste digitale oplossingen beginnen met een goed gesprek.

We begrijpen dat we hier niet altijd alle vragen beantwoorden en soms zelfs nog meer vragen naar boven doen komen. We geloven sterk in persoonlijk contact om de juiste vragen te stellen én advies & oplossingen vorm te geven, dus nodigen we je graag uit voor een boeiend gesprek over maatwerk software.

Tot binnenkort!

Teammeeting pc en koffie