User Experience / User Interface

De gebruiker staat echt centraal

Herinner je je de laatste keer dat je naar een pretpark ging? Hoe vlot verliep alles? Waren er lange wachtrijen? Wat was je favoriete attractie en welk gevoel kwam daar bij kijken? Had je kriebels in je buik of was je eerder bang?

Laat ons het niet hebben over jouw pretparkbezoek, maar over jouw persoonlijke ervaring die je je nu wellicht nog steeds herinnert. Laat ons het hebben over de beleving, de emoties en de gevoelens die ermee gepaard gingen, want dat is UX, of toch in zekere zin.

Mensen, of het nu uw klanten of uw eigen medewerkers zijn, vragen oplossingen die specifiek zijn afgestemd op hun eigen behoeften. Deze moeten hen in staat stellen een taak snel en intuïtief te volbrengen.

UX designers verbinden de doelen van jouw organisatie met de noden van eindgebruikers om digitale oplossingen te ontwerpen die echt werken voor de mensen die ermee aan de slag gaan. Ze ondersteunen tegelijk klanten en teams om zo productief mogelijk deze oplossingen te realiseren.

Je hebt liever een gesprek over User Experience Design? arrow-right-long
User Experience Design

Wat is User Experience Design of UX?

De term UX staat voor User Experience, vrij vertaald als ‘gebruikservaring’. Deze term wordt meestal gebruikt voor digitale producten of diensten maar kan ook breder ingezet worden. UX gaat over hoe iets voelt, hoe iets beleefd wordt. En laat ons eerlijk zijn, willen we niet dat alles zo aangenaam, eenvoudig en efficiënt mogelijk verloopt bij alle (digitale) toepassingen die we gebruiken? Dit is exact waar onze UX designers zich op focussen.

Onze UX designers ontwerpen impactvolle digitale oplossingen door te ontdekken, ontwerpen en te valideren. Het ontwerp maken ze tegelijk schaalbaar voor de toekomst. Maar er wordt nog geen applicatie ontwikkeld. Dit laat toe om de oplossing volledig op maat van de eigenlijke gebruikers te gaan ontwerpen en creëert op die manier een grote betrokkenheid van alle stakeholders.

Bovendien laat dit toe een heel helder beeld te krijgen van hoe de oplossing er kan uitzien, zonder daarbij je al vast te prikken op een specifieke technologie. Het is een geheel andere kijk op hoe je concrete en praktische inzichten kan krijgen op uitdaging - probleem - oplossing. En is moeilijk of niet te vergelijken met de meer klassieke functionele en business analyse die we meer gewoon zijn in klassieke software ontwikkeling.

Pexels andrea piacquadio 3769714
De creatie van de juiste gebruikerservaring (UX) en de juiste gebruikers interface (UI)

Ontdekken

Onze UX designers leren jouw bedrijf en de eindgebruiker kennen voor ze iets op papier zetten of beginnen bouwen. Ze brengen op een snelle en interactieve manier alles in kaart. Waar streeft jouw bedrijf naar? Wie zijn de eindgebruikers? Wat zijn hun noden? Waar liggen de drempels? Waar liggen de verbeterpunten en opportuniteiten?

Dit vormt de basis van het ontwerp. Want als we de exacte problemen niet kennen. kunnen we niet de juiste oplossing voorzien. Toch?

Ontwerpen en valideren

Onze UX designers ontwerpen een concept en toetsen dit af met eindgebruikers. Dit concept noemen we ook wel een prototype. Het ziet er net echt genoeg uit om te ontdekken of de oplossing zal werken of niet. Zo zijn we écht zeker of iets zal werken voor we starten met ontwikkelen.

Wat mag je hier zoal verwachten?

 • Gebruikersonderzoek
 • Analyse
 • Wireframes en klikbaar prototype
 • Gebruikersvalidatie
 • Gedetailleerd ontwerp en documentatie
 • Componenten en patronen die de basis vormen voor een design systeem.
 • ...

Schalen

UX designers streven naar een coherente beleving voor eindgebruikers over verschillende producten en diensten heen. Hiervoor creëren ze een design systeem, een verzameling van patronen en componenten die de bouwstenen vormen voor jouw digitale oplossing. Lees: snel schakelen en niet telkens het wiel heruitvinden. Verschillende teams bouwen verder op eenzelfde basis en kunnen onafhankelijk van elkaar beslissingen nemen.

Wat kan je hier verwachten van UX design?

 • Een stijlgids met richtlijnen, principes om consequente ontwerpbeslissingen te nemen, fundamentele definities van kleuren, typografie, layout, iconografie,...
 • Een bibliotheek van componenten en patronen met bouwblokken voor ontwerpers en ontwikkelaars.
 • ...
Reflectie plafond
Wat betekent dit voor een bedrijf en de gebruikers?

Waar zit de meerwaarde.

Risico Beperking

Group 2

Meerwaarde voor het bedrijf

UX designers beginnen klein, valideren aannames met eindgebruikers, leren snel wat werkt en sturen bij waar nodig. Zo verminderen we het risico op het bouwen van een oplossing die niemand wil of kan gebruiken.

Gerichte Investeringen

Group 2

Meerwaarde voor het bedrijf

UX designers helpen je om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment op basis van de verworven inzichten. Door eerst even de tijd te nemen om te leren, kan je beslissingen baseren op feiten en investeren in wat wel werkt.

Innovatie & Impact

Group 2

Meerwaarde voor het bedrijf

UX designers helpen je de juiste strategie bepalen voor het bouwen van impactvolle digitale oplossingen. Ze houden de cyclus van leren, uitvoeren en evalueren zo kort mogelijk om snel op veranderingen te kunnen inspelen.

Focus

Group 2

Meerwaarde voor het bedrijf

Door een scherpere focus reduceren we de ontwikkeltijd en wordt de benodigde investering kleiner.

UX designers vormen de brug tussen je business en ontwikkelaars. Ze communiceren zo helder mogelijk en maken het ontwerp schaalbaar voor de toekomst. UX designers zorgen dat er focus is binnen het team zodat elk teamlid kan doen wat hij of zij het beste kan en het liefste doet en de focus kan bewaren. Je bent niet eindeloos bezig met vergaderen over functionaliteiten, maar zet je tijd en je team zo productief en efficiënt mogelijk in.

Contextuele Oplossing(en)

Group 2

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers ontdekken continu wat werkt en wat niet werkt voor eindgebruikers. Zo bouwen we een product met de functionaliteiten die een meerwaarde bieden voor jouw bedrijf én voor de mensen die ermee aan de slag gaan. Win-Win?

Verhoogde Efficiëntie

Group 2

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers focussen op het ontdekken en wegwerken van drempels voor gebruikers. Ze zorgen ervoor dat gebruikers zo snel mogelijk hun taken kunnen uitvoeren en zo eenvoudig mogelijk hun einddoel kunnen bereiken.

Pakkende (merk)beleving

Group 2

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers zorgen voor een consistente merkbeleving over verschillende toepassingen heen. Deze consistentie vertaalt zich in elke interactie en weerspiegelt hoe het werkt, hoe het aanvoelt en hoe het gestructureerd is.

Verhoogde Adoptie

Group 2

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers betrekken gebruikers zo vroeg mogelijk in het proces en ontdekken snel wat voor hen echt belangrijk is. Op die manier verminderen we weerstand voor verandering en verhogen we substantieel de kans dat de oplossing zal aanslaan en gebruikt zal worden. Vooral in de bedrijfscontext merken we het belang hiervan.

Meerwaarde voor het bedrijf

UX designers beginnen klein, valideren aannames met eindgebruikers, leren snel wat werkt en sturen bij waar nodig. Zo verminderen we het risico op het bouwen van een oplossing die niemand wil of kan gebruiken.

Meerwaarde voor het bedrijf

UX designers helpen je om de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment op basis van de verworven inzichten. Door eerst even de tijd te nemen om te leren, kan je beslissingen baseren op feiten en investeren in wat wel werkt.

Meerwaarde voor het bedrijf

UX designers helpen je de juiste strategie bepalen voor het bouwen van impactvolle digitale oplossingen. Ze houden de cyclus van leren, uitvoeren en evalueren zo kort mogelijk om snel op veranderingen te kunnen inspelen.

Meerwaarde voor het bedrijf

Door een scherpere focus reduceren we de ontwikkeltijd en wordt de benodigde investering kleiner.

UX designers vormen de brug tussen je business en ontwikkelaars. Ze communiceren zo helder mogelijk en maken het ontwerp schaalbaar voor de toekomst. UX designers zorgen dat er focus is binnen het team zodat elk teamlid kan doen wat hij of zij het beste kan en het liefste doet en de focus kan bewaren. Je bent niet eindeloos bezig met vergaderen over functionaliteiten, maar zet je tijd en je team zo productief en efficiënt mogelijk in.

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers ontdekken continu wat werkt en wat niet werkt voor eindgebruikers. Zo bouwen we een product met de functionaliteiten die een meerwaarde bieden voor jouw bedrijf én voor de mensen die ermee aan de slag gaan. Win-Win?

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers focussen op het ontdekken en wegwerken van drempels voor gebruikers. Ze zorgen ervoor dat gebruikers zo snel mogelijk hun taken kunnen uitvoeren en zo eenvoudig mogelijk hun einddoel kunnen bereiken.

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers zorgen voor een consistente merkbeleving over verschillende toepassingen heen. Deze consistentie vertaalt zich in elke interactie en weerspiegelt hoe het werkt, hoe het aanvoelt en hoe het gestructureerd is.

Meerwaarde voor de Gebruiker

UX designers betrekken gebruikers zo vroeg mogelijk in het proces en ontdekken snel wat voor hen echt belangrijk is. Op die manier verminderen we weerstand voor verandering en verhogen we substantieel de kans dat de oplossing zal aanslaan en gebruikt zal worden. Vooral in de bedrijfscontext merken we het belang hiervan.

Wat zijn signalen die erop wijzen dat de tijd rijp is voor applicatie ontwikkeling...

Wanneer UX design inzetten?

Als je het ons vraagt? Altijd. Doorheen het volledige bouwproces is een UX designer onderdeel van het team. Een UX designer helpt de strategie bepalen, brengt problemen en opportuniteiten in kaart, ontwerpt voor impact bij eindgebruikers en zorgt voor een heldere communicatie met klanten en teams.

 • Je merkt frustraties en problemen bij je huidige digitale toepassing, maar je kan er niet exact de vinger op leggen (ontdekken)
 • Je hebt geen idee wie de eindgebruiker is, weet niet wat er leeft en waar je op dit moment staat als merk of product (ontdekken)
 • Je hebt een idee en een visie, wil het tastbaar maken, maar je weet niet hoe ermee aan de slag te gaan (ontwerpen en validatie)
 • Je wil weten of je idee zal werken voor eindgebruikers (ontwerp en validatie)
 • Je wil een consistente merkbeleving uitbouwen, over verschillende oplossingen en diensten heen (schalen)

Investeren in het tegemoet komen van de verwachtingen van zowel medewerkers als van klanten (die steeds digitaler worden) is en blijft een must. Door de beide de middelen te geven die ze nodig hebben om te kunnen slagen is de sleutel naar succes.

Ontdekken hoe UX succesvol ingezet wordt tijdens onze projecten? arrow-right-long
Ons Aanbod

Waar kunnen we je bij helpen

Voorbeeld kantoor

User Research

In het gebruikersonderzoek richten we ons op het begrijpen van gebruikersgedrag, gebruikersbehoeften en motivaties door het inzetten van specifieke en interactieve observatietechnieken, taakanalyse en andere feedbackmethoden.

Onze UX designers werken samen met de relevante stakeholders in alle stadia van productcreatie en idealisatie.

Contacteer ons. arrow-right-long

Design Sprints

In de design sprint (een proces met beperkte tijd in vijf fasen) maken we gebruik van design thinking om het op de markt brengen van een nieuw (digitaal) product of dienst substantieel te versnellen met minimaal risico.

Het proces is bedoeld om teams te helpen bij het duidelijk definiëren van doelen, het valideren van aannames en het beslissen over een productroadmap voordat met de ontwikkeling wordt begonnen.

We pakken strategische problemen aan met behulp van snelle prototyping en bruikbaarheidstests (usability testing). Hier worden verschillende disciplines ingezet om tot het beste resultaat te komen.

Contacteer ons. arrow-right-long

Prototypes

We realiseren prototypes om ideeën, aannames en andere aspecten van de conceptvorming snel & goedkoop te testen en te valideren, zodat de juiste verfijningen of mogelijke koerswijzigingen aangebracht kunnen worden.

Concreet, we brengen conceptuele en theoretische ideeën tot leven, verkennen de werkelijke impact en valideren die vóór ze gerealiseerd worden. Zo wordt het vroeg duidelijk of de oplossing(en) levensvatbaar zijn en of het gewenste effect bij de gebruikers bereikt wordt.

Onze prototypes kunnen vele vormen aannemen, de rode draad hier is dat ze allemaal een concreet en tastbaar beeld van een oplossing of idee brengen. Het zijn niet altijd primitieve versies van het 'eindproduct'.

Contacteer ons. arrow-right-long

Usability Tests

We voeren bruikbaarheidstesten uit waardoor we directe input en feedback krijgen van de (eind)gebruikers. Door het inzetten van deze techniek gaan we de oplossing testen en valideren. Essentieel hierin is dat we echte gebruikers inzetten die nog niet eerder in aanraking zijn geweest met het 'product'. Onze bruikbaarheidstests zijn gericht op het meten van het vermogen van de oplossing om aan het beoogde doel / de beoogde doeleinden te voldoen. De bruikbaarheid of het gebruiksgemak van een specifieke oplossing wordt zo tastbaar.

Deze testen zijn van cruciaal belang om een succesvolle oplossing naar voor te kunnen brengen. Het hoeft geen betoog dat een volledig functionerende applicatie die verwarring brengt bij de eindgebruikers geen lang leven zal beschoren zijn;

Contacteer ons. arrow-right-long

User Story Mapping

Met behulp van user story mapping helpen we jullie om oplossingen (ook grote systemen) te beschrijven zonder het overzicht te verliezen. We realiseren een grafische weergave van de productbacklog. Deze wordt zo opgebouwd dat de oplossing ook voor een onbekende begrijpbaar is.

Onze user stories zijn een korte beschrijvingen (story) van wat een gebruiker wil. Die gebruiken wij bij het ontwikkelen van software of producten. Deze bestaan uit een omschrijving van de gebruiker(s) waarin staat wat de deze doet, wil doen of moet doen, als onderdeel van z'n werk. Dit is een bijzonder efficiënte manier om de requirements van een oplossing te beschrijven. Hierin zegt men 'wie', 'wat', 'waarom' wil.

Deze zetten we ook in om niet functionele vereisten te capteren en vast te leggen (denk bijvoorbeeld aan performance, security enz...).

Contacteer ons. arrow-right-long

Realisatie Strategie

Alle inzichten worden omgezet in een concreet plan die toelaten om dan over te gaan tot gerichte actie. Ontwikkeling van de oplossing. Ze omvat een duidelijk plan van aanpak die ingaat op geprioriteerde functionele en technische vereisten (architectuur), planning en ideale team samenstelling(en)...

Dit is dus het stappenplan om tot het afgewerkt product te komen...

Contacteer ons. arrow-right-long
Laten we praten...

De beste digitale oplossingen beginnen met een goed gesprek.

We begrijpen dat we hier niet altijd alle vragen beantwoorden en soms zelfs nog meer vragen naar boven doen komen. We geloven sterk in persoonlijk contact om de juiste vragen te stellen én advies & oplossingen vorm te geven, dus nodigen we je graag uit voor een boeiend gesprek over user experience design.

Tot binnenkort!

Teammeeting pc en koffie